Pokaż się z „WW”! Konkurs fotograficzny z okazji naszego 30-lecia!

W czwartek 27 lutego przypadło 30-lecie istnienia „Wiadomości Wrzesińskich”. Tego dnia 1990 roku ukazał się nasz pierwszy numer. Z tej okazji rozpoczynamy cały cykl niespodzianek i atrakcji dla naszych Czytelników. Na początek konkurs fotograficzny dla kreatywnych.

konkurs 12:25 03-03-20200 0

Idea konkursu jest prosta – chodzi o fajne zdjęcie z użyciem rekwizytu w postaci naszej gazety. Tematyka, technika czy format fotografii są w pełni dowolne. Ważne tylko, aby zdjęcia były pomysłowe, kreatywne, pogodne i w dobrej jakości.

Dla przykładu powyżej publikujemy zdjęcia z pierwszej edycji konkursu Pokaż się z „WW”, który odbył się rok temu z okazji wydania 1500 numeru. Przypomnijmy, że zwyciężyła „saneczkowa” fotografia Patryka Frątczaka.

Na nowe zdjęcia w wersji papierowej lub elektronicznej czekamy do środy 11 marca (konkursy@wrzesnia.info.pl, ul. Harcerska 19, 62-300 Września). Potem redakcyjne jury wybierze 9 najciekawszych zdjęć, które 13 marca zostaną opublikowane w gazecie oraz na naszym Facebooku i portalu.

Na wybrane fotografie będzie można głosować za pomocą kuponów z gazety, SMS-ów oraz tzw. lajków. Autorzy trzech zdjęć, które otrzymają najwięcej głosów dostaną po 200 zł, roczną prenumeratę „WW”, lub vouchery na ogłoszenia. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.

A więc – chwytajcie za gazety i aparaty! Czekamy na Wasze zdjęcia!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pokaż się z WW” z okazji 30-lecia „Wiadomości Wrzesińskich”.

 • 1. Organizatorem Konkursu jest: Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul. Harcerska 19, 62-300 Września, NIP 789-000-28-34 – jako „Wiadomości Wrzesińskie”.
 • 2. Temat Konkursu „Pokaż się z WW”: zdjęcia Czytelników z gazetą „Wiadomości Wrzesińskie”.
 • 3. Czas trwania Konkursu: od 25 lutego do 27 marca do 2020 r.
 • 4. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych.
 • 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 • 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 • 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w postaci ciekawej, śmiesznej, oryginalnej fotografii przedstawiającej jedną lub kilka osób z gazetą „Wiadomości Wrzesińskie”, na adres mejlowy: konkursy@wrzesnia.info.pl. W tytule mejla należy wpisać: „Pokaż się z WW”, a w treści podać dane kontaktowe: imię oraz numer telefonu.
 • 8. Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 lutego do 11 marca 2020 r., do północy. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
 • 9. Do oceny zdjęć konkursowych zostanie powołane przez Organizatora specjalne Jury. Podczas oceny prac Jury będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność, poczucie humoru i jakość wykonania, przy czym będzie kierować się subiektywną oceną. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Wybierze ono 9 zdjęć, które zostaną opublikowane w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie”, na portalu Wrzesnia.info.pl oraz na Facebook.com/wrzesnia.info. Na wybrane zdjęcia będzie można głosować od 13 do 25 marca 2020 r., poprzez: kupony zamieszczone w gazecie „Wiadomości Wrzesińskie” 13 marca 2020 r. (głos oddany na kuponie papierowym liczony będzie x 3), „lajki” na Facebooku i głosy w ankiecie na Wrzesnia.ino.pl (przy czym osoba, która zdobędzie największą liczbę lajków i głosów, zdobywa 9 punktów, a osoba z najmniejszą liczbą lajków i głosów – 1 punkt) oraz poprzez SMS-y.
 • 10. Trzy zwycięskie realizacje zostaną przedstawione 27 marca 2020 r. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu Facebook.com/wrzesnia.info oraz na portalu Wrzesnia.info.pl.
 • 11. Trzy osoby, które dostaną najwięcej punktów, otrzymają 200 zł i roczną prenumeratę „Wiadomości Wrzesińskich”. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie, bądź poprzez komunikat wysłany na adres poczty mejlowej, z której zostało wysłane zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 • 12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.
 • 13. Lista nagród zostanie opublikowana w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” 27 marca 2020 r.
 • 14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.
 • 15. Przekazując zdjęcie na konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych i zdjęcia konkursowego na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu Facebook.com/wrzesnia.info oraz na portalu Wrzesnia.info.pl.
 • 16. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia zapewnia Organizatora, że zarówno zgłoszenie pracy w Konkursie, jak i sama praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
 • 17. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmian niniejszego regulaminu, odstąpienia od organizowania Konkursu bez konieczności podawania przyczyny.
 • Thumb tem podsumowanie dai

  Damian Idzikowski

  12:25 03-03-2020