Pogrzeby tylko w gronie najbliższych, a komunia święta do ręki

Arcybiskup Wojciech Polak wydał księżom z archidiecezji gnieźnieńskiej zalecenia dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w stanie zagrożenia epidemicznego.

aktualności 12:37 19-03-20203 28

Jedną z jego konsekwencji jest zakaz zgromadzeń: nie może w nich brać udziału więcej niż 50 osób. Zakaz dotyczy także udziału w pogrzebach.

– Winna w nich uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz – napisał Prymas Polski.

Księża mają informować rodziny zmarłych, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył. Zaznaczono, że spotkanie szerszego grona znajomych i przyjaciół można zorganizować zawsze np. w pierwszą rocznicę śmierci.

– W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem - przyp. red.). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny – napisano.

Jeśli chodzi o chrzty księża zobowiązani zostali do tego aby w liturgii chrzcielnej każdorazowo zmieniali i poświęcali wodę. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

– Na chwilę obecną spotkania narzeczonych w ramach katechezy są zawieszone. Narzeczeni winni ją kontynuować przez wysłuchanie zamieszczonych w internecie katechez. Konkretne materiały publikuje Referat Duszpasterstwa Rodzin

Ponadto Prymas Polski przypomina, że w mszach świętych nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danego nabożeństwa.

Komunia święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania komunii świętej na rękę. Duszpasterze winni przed mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować komunię świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie komunii świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. W obecnej sytuacji przyjmowanie komunii świętej na rękę należy traktować priorytetowo. Trzeba nie tylko zachęcać do tego wiernych, ale ich usilnie o to prosić, wyjaśniając, że taka forma jest podyktowana miłością bliźnich i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć komunię świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują komunię świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust.

Arcybiskup podkreślił, że chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy taka osoba wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.

– W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy myśleć o jakichkolwiek rękawicach ochronnych. Należy natomiast pamiętać o umyciu i zdezynfekowaniu rąk. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego – napisał W. Polak.

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

12:37 19-03-2020