Pogoda dla pracowników. Możemy przebierać w ofertach!

Bezrobocie w naszym powiecie spadło poniżej średniej wojewódzkiej. Osoby poszukujące pracy mogą przebierać w ofertach, za to firmy coraz częściej narzekają na braki kadrowe.

gospodarka 15:33 23-11-2017 8

Takiej sytuacji dawno u nas nie było. O wrzesińskim rynku pracy rozmawiamy z Eugeniuszem Wiśniewskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.

„WW”: Bezrobocie w naszym powiecie cały czas spada. Na jakim obecnie jest poziomie?

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor PUP: – Dynamika spadku bezrobocia w powiecie wrzesińskim jest znacznie wyższa niż w województwie i kraju. Na koniec września stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,9 proc. Dla porównania, średnia dla województwa to 4,0 proc., a dla kraju 6,8 proc. W październiku 2016 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 7,1 proc., w województwie 5,1 proc., a w kraju 8,3 proc.

O ile zmniejszyła się liczba bezrobotnych w ciągu roku?

O połowę. Obecnie mamy 1177 bezrobotnych. Spadek bezrobocia notujemy w każdej grupie zawodowej. Najbardziej pocieszające jest to, że mamy coraz mniej długotrwale bezrobotnych, czyli osób zarejestrowanych w urzędzie powyżej 12 miesięcy. Niepokojący jest wzrost bezrobocia w grupie osób po 60. roku życia.

Czy stać nas jeszcze na poprawę i tak dobrych już wskaźników? Dlaczego większość bezrobotnych to kobiety? Kogo najtrudniej zaktywizować? Cały wywiad można znaleźć w najnowszym wydaniu „WW”. 

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

15:33 23-11-2017 8