Podwyżki zatwierdzone, budżet uchwalony. Koniec roku w gminie Kołaczkowo

Rada Gminy w Kołaczkowie wczoraj (27 grudnia) uchwaliła budżet na 2019 rok. Podwyższone zostało wynagrodzenie wójta i diety radnych. Pożegnano Edmunda Kubisa, dyrektora GOK-u, który odchodzi na emeryturę.

samorząd 12:23 28-12-20180 8

Radni otrzymali podwyżkę o 50 zł. Zwykły radny będzie otrzymywał 500 zł diety miesięcznej, przewodniczący komisji – 550 zł, wiceprzewodniczący rady – 600 zł. O 22 zł wzrosło wynagrodzenie przewodniczące rady Danuty Grabowskiej (PSL) – do 1342 zł.

Wójt Teresa Waszak (PSL) będzie miała pensję wyższą o ponad 1000 zł. Jej miesięczne uposażenie wzrośnie 6067 zł do 7160 zł miesięcznie netto. Opozycja, a dokładnie dwie radne Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska (Kukiz’15) i Ewa Zgolińska (KWW Jerzego Wosia) próbowały zablokować tak wysoką podwyżkę dla wójta. Zaproponowały 5% wzrost wynagrodzenia, taki jaki otrzymają pozostali urzędnicy. Wniosek przepadł w głosowaniu 11 radnych było przeciw, a 3 za. Natomiast w głosowaniu na dużą podwyżką: 9 radny było za 4 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Rada gminy jednomyślnie uchwaliła budżet gminy na 2019. W 2019 dochody gminy zaplanowano 26 573 622 zł, wydatki 29 837 536 zł. Deficyt 3 263 853 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 gmina Kołaczkowo zamierza na inwestycje przeznaczyć 7,7 mln złotych. Wskaźnik inwestycyjny wyniesie 26%.

- Zadania stojące przed nami są olbrzymie - komentowała Danuta Grabowska, przewodnicząca rady.

Włodarze gminy pożegnali Edmunda Kubisa, dyrektora GOK-u, który z końcem roku odchodzi na emeryturę. Były przemówienia, łzy i kwiaty.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:23 28-12-2018