Podwyżki wynagrodzenia wójta i diet radnych w Kołaczkowie

Rada Gminy w Kołaczkowie przymierza się do podwyżek wynagrodzenia wójta oraz diet radnych. Ostateczna decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie na sesji 27 grudnia.

samorząd 21:10 17-12-20180 14

Przewodnicząca rady gminy Danuta Grabowska (PSL) zaproponowała podwyżkę dla wójta gminy Teresy Waszak z 6067 zł do 7160 zł miesięcznie netto (brutto to odpowiednio 8 611 zł i 10 180 zł).

Ankieta

Czy rada gminy powinna dać podwyżkę wójtowi?

– Pani wójt zasługuje na tę podwyżkę, choćby z tego powodu, że w poprzedniej kadencji włożyła wiele wysiłku dla rozwoju naszej gminy. Przypomnę, że w budżecie, który otrzymała w 2014 roku inwestycje wynosiły tylko 500 tys. zł. Natomiast w 2015 wzrosły do 1 mln 612 tys. zł. W 2016 do 1,5 mln zł, a w 2017 do 3,7 mln zł. 2018 9 mln zł – mówiła Danuta Grabowska.

– Wysokość dodatku specjalnego spowoduje, że pani wójt będzie miała większą motywację do tego, aby jeszcze więcej pracowała dla dobra naszej gminy. Jest osobą skuteczna osiąga zamierzone cele, zapewnia mieszkańcom dogodne i bezpieczne życie – dodała.

Rada na wspólnym posiedzeniu komisji wstępnie wyraziła na to zgodę: 8 radnych było za 4 było przeciwnych.

Danuta Grabowska zaproponowała także podwyżkę diet radnych o 100 zł. Ostatecznie większość uzyskała propozycja radnego Krystiana Koniecznego (PSL), który zaproponował  podwyżkę o 50 zł. Zwykły radny ma otrzymywać 500 zł diety miesięcznej, przewodniczący komisji – 550 zł, wiceprzewodniczący rady – 600 zł. Podwyżkę otrzymałaby także przewodniczący rady – do 1342 zł.

Ankieta

Czy rada gminny powinna podwyższyć diety radnych?

Przeciwni podwyżkom byli radni opozycji, Jerzy Woś, Ewa Zgolińska i Jerzy Siemiątkowski (KWW Jerzego Wosia), a także Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska (Kukiz ’15). Jerzy Woś zaproponował, aby w ogóle nie podnosić wynagrodzeń.

 – W skali globalnej w ciągu roku ta podwyżka dla radnych, to pół etatu pani sprzątającej w szkole, a my te etaty ciągle obcinamy – skomentował Jerzy Woś.

Ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną prawdopodobnie podjęte na sesji 27 grudnia.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

21:10 17-12-2018