Nielegalne wysypisko śmieci przy ulicy Ogrodowej w Pyzdrach

Nielegalne wysypisko śmieci istnieje od dawna na prywatnej działce. Właścicielka działki tłumaczy, że nieczystości pojawiły się w tym miejscu bez jej zgody i wiedzy.

społeczeństwo 19:25 08-02-2018 4

- Mieszkańcy okolicznych posesji zgłaszają ten proceder już od jakiegoś czasu organom gminnym i policji, a ostatnio prasie lokalnej, nie wskazując winnego zaśmiecania środowiska, a podając nazwisko właściciela. Otóż nigdy nie wyrzuciliśmy na wspomniane grunty żadnych odpadów i nikt też nie dostał naszej zgody by to zrobić - mówi właścicielka działki.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy to na właścicielu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. Właścicielka działki broni się i nie chce ponosić kosztów za czyjeś śmieci.

Sprawa we wtorek trafiła na posterunek policji w Pyzdrach.

Wszyscy obecnie płacimy za odbierane odpady komunalne w nieograniczonych ilościach, więc pozbywanie się ich w opisywany powyżej sposób nie jest żadnym rozwiązaniem.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

19:25 08-02-2018 4