Podatki lokalne w gminie Kołaczkowo bez zmian

Podatki lokalne w 2019 roku nie wzrosną. Stosowne uchwały w tym względzie podjęła 6 listopada br. Rada Gminy Kołaczkowo jeszcze poprzedniej kadencji.

samorząd 13:12 21-12-20180 1

Wójt Teresa Waszak zaproponowała utrzymanie podatków lokalnych na poziomie z 2018, rada gminy ostatecznie zaakceptowała tę propozycję.

Taksa za podatek rolny w 2019 będzie wynosiła 50 zł/dt. Stawki w niektórych podatkach od nieruchomości: budynki mieszkalne 0,61 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 16,79 zł.

Więcej szczegółów na ten temat w tabelce

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:12 21-12-2018