Po co nam powiat i starostwo powiatowe? Podsumowanie dwudziestolecia

Dwie dekady temu w ramach reformy administracyjnej przywrócono powiaty. W jej efekcie na bazie urzędu rejonowego stworzono na nowo Starostwo Powiatowe we Wrześni.

temat tygodnia 20:50 11-03-20197 38

Nowy urząd przejął zarządzanie m.in.: szpitalem, szkołami średnimi i 320 km dróg. Pojawiły się także organ społecznej reprezentacji – Rada Powiatu Wrzesińskiego, gdzie obecnie zasiada 19 radnych.

Powiatom, także wrzesińskiemu brakuje pieniędzy i kompetencji do realizacji powierzonych zadań. Pojawiają się głosy, że powiaty to struktura niewydolna i powinno się ją zlikwidować.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem powiaty powinny istnieć?

Starostwo Powiatowe (przy ul. Chopina) zajmuje się także bardziej przyziemnymi sprawami: wydawaniem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, pozwoleń na budowę, wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów i budynków, wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności etc. Starostwo we Wrześni zatrudnia 137 osób.

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym we Wrześni?

Czy Waszym zdaniem powiaty powinny być zlikwidowany, a ich kompetencje przejąć gminy?

Czy kiedykolwiek korzystaliście z usług starostwa powiatowego? Jakie oceniacie obsługę petentów przez urzędników? Co wam się podoba, a co nie?

Jak oceniacie styl rządów starosty Dionizego Jaśniewicza?

Ankieta

Czy odpowiada ci styl rządów starosty Dionizego Jaśniewicza?

Czy rada powiatu jest potrzebna? Czy zadowoleni jesteście z pracy radnych powiatowych?

Zapraszamy do dyskusji!

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:50 11-03-2019