Września ma problem z udziałem mieszkańców w planowaniu przestrzennym

Planowanie przestrzenne to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Narzędziem do jego realizacji są w głównej mierze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Moim zdaniem 08:05 13-09-202017 5

Ich opracowywanie, a później przyjęcie, to długotrwały proces. Co ważne, w całej procedurze dużo do powiedzenia mają mieszkańcy, którzy mogą zgłaszać wnioski i uwagi do projektu planu oraz wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

We Wrześni jest z tym ostatnim aspektem problem, ponieważ dyskusje publiczne organizowane są w takich godzinach jak: 10, 11, 13, stąd frekwencja jest niska albo żadna.

Inaczej do tej sprawy podchodzą od niedawna w sąsiednim Gnieźnie. Magistrat chcąc zwiększyć uczestnictwo mieszkańców, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i dyskusje publiczne organizowane są o godzinie 16, a informacje o nich umieszczane dodatkowo na stronie internetowej urzędu oraz na facebook-u.

Gnieźnieńscy urzędnicy i radni liczą na to, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie sprawami publicznymi. Warto brać przykład z Gniezna i możliwie często wsłuchiwać się w głos mieszkańców.

Maciej Słowiński

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:05 13-09-2020