PiS bezlitośnie masakruje apel koalicji powiatowej do rządu

Radny Maciej Handkiewicz (PiS) merytorycznie zmasakrował apel do rządu w sprawie poprawy sytuacji finansów samorządu. Zaproponowała i przegłosowała go koalicja Samorządny Powiat – Platforma Obywatelska.

samorząd 19:00 19-12-20195 120

Apel był rozpatrywany na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego 17 grudnia. To pamflet rady na zły rząd, który rzekomo obcina dochody samorządów i pogarsza ich finanse. Reakcja klubu Prawa i Sprawiedliwości na dokument zaproponowany przez koalicję Samorządny Powiat – Platforma Obywatelska była zdecydowana. 

Radny Maciej Handkiewicz (PiS) przeanalizował finanse powiatu w ostatniej dekadzie i podważył w wielu punktach treść apelu. Natomiast za pomocą szczegółowej prezentacji multimedialnej udowadniał, że „przyczyną trudnej sytuacji finansowej powiatu wrzesińskiego jest fakt złego zarządzania finansami powiatu co najmniej przez ostatnie 10 lat”.

Maciej Handkiewicz słucha odpowiedzi Dionizego Jaśniewicza

Radny wskazywał na – jego zdaniem – nieprawdziwe informacje zawarte w apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego. Nieprawdą jest m.in. to, że powiat ma udział w dochodach w podatku VAT, a także to, że w 2016 r. miał dochody niższe od wydatków. Radny wskazał, że w ostatnich 5 latach dochody zwiększyły się o 23 mln zł.

Opracował–Maciej Handkiewicz

Nieprawdą jest – zdaniem Handkiewicza – to, że dochody nie pokrywają wydatków. Dochody wzrosły o 37,87 proc., a wydatki o 37,61 proc. Bilans jest więc dodatni (0,26 proc., w gotówce to 1,7 mln zł). Jak wskazuje radny, w apelu pominięto informację, że znaczną część wydatków bieżących powiatu stanowią rosnące koszty obsługi długu publicznego (w 2019 r. – 1,55 mln zł, w 2020 r. – 2,79 mln zł). Zdaniem radnego powiat przeinwestował, zaciągając liczne kredyty, które trzeba spłacać, dlatego teraz brakuje na: oświatę, służbę zdrowia, wynagrodzenia dla pracowników, stypendia dla zdolnych uczniów.

Ankieta

Kto Twoim zdaniem odpowiedzialny jest za stan finansów powiatu wrzesinskiego?

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz (Samorządny Powiat) odpowiadał, że wysokie dochody i powstałe zobowiązania były związane ze strategią inwestowania. – Powstaje pytanie, czy będziemy tylko administrować, czy też inwestować. Wybraliśmy to drugie – mówił.

Handkiewicz domagał się korekt w apelu, ale koalicja przegłosowała go w pierwotnym kształcie. Klub radnych PiS-u zgłosił zdanie odrębne. 

Prezentacja radnego Macieja Handkiewicza jak i apel koalicji dostępny jest poniżej w plikach pdf

Thumb ww biernat

Filip Biernat

19:00 19-12-2019