Pilne spotkanie Rady Gminy w Kołaczkowie. Danuta Grabowska reaguje na publikację „Wiadomości Wrzesińskich”

Na 22 lutego zwołane zostało wspólne posiedzenie Rady Gminy w Kołaczkowie. Radni zajmą się sprawą budowy fermy drobiu w Sokolnikach oraz ostatnimi wydarzeniami w Szkole Podstawowej w Bieganowie. Posiedzenie zaplanowano na godz. 15.00.

społeczeństwo 15:02 20-02-20180 1

To reakcja na naszą publikację z piątkowego wydania „Wiadomości Wrzesińskich”, w których poinformowaliśmy, że mieszkańcy Sokolnik nie są zadowoleni z tempa i jakości prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Sokolniczanie skierowali do przewodniczącej rady Danuty Grabowskiej pismo, w którym informują m.in.:

W związku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZT) dla części miejscowości Sokolniki, Gmina Kołaczkowo oczekujemy od Pani uzyskiwania na każdej Sesji Rady Gminy informacji o postępach w zakresie prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu dla Sokolnik. Prosimy również o udzielenie informacji na kiedy przewidywany jest termin wykonania przez Wójta Gminy Kołaczkowo uchwały Rady Gminy Kołaczkowo dotyczącej uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla części miejscowości Sokolniki.

Oczekujemy również od Pani wniesienia do porządku obrad każdego posiedzenia Rady Gminy punktu dotyczącego usiłowania budowy fermy kur i zobowiązania Pani Wójt Teresy Waszak do składania w tym zakresie szczegółowych informacji.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:02 20-02-2018