Pierwszy etap modernizacji wałów w Pyzdrach zakończony

28 września oficjalnie zakończono pierwszy etap modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty. 

aktualności 19:20 28-09-20203 0

W spotkaniu oprócz przedstawicieli lokalnego samorządu uczestniczyli m.in. Aneta Niestrawska - wicewojewoda wielkopolski, Leszek Galemba - poseł na Sejm RP i Jan Bartczak - dyrektor Zarządu Zlewni Wody Polskie w Kole.

Jako pierwszy został wykonany newralgiczny odcinek w Pyzdrach (na wysokości miejscowości Walga) o długości 325 m. Koszt to 1 mln 700 tys. zł. 

W najbliższych latach modernizacja wałów będzie obejmować rozbudowę korpusu i wykonanie ekranów przeciwfiltracyjnych. Prace będą prowadzone tak, aby wały służyły jeszcze wiele lat, spełniały wszelkie wymogi konstrukcyjne i prawne, a przede wszystkim chroniły mieszkańców. Roboty będą prowadzone od Modlicy do Białobrzegu (8,8 km). Inwestycja łącznie ma kosztować ponad 50 mln zł, w tym około 700 tys. zł otrzymają właściciele gruntów przyległych do wałów – będą to wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów przez Skarb Państwa.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:20 28-09-2020