Pierwszy dzwonek po wakacjach. Tak wyglądała powiatowa inauguracja roku szkolnego

Gospodarzem powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego był tym razem Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni im. Powstańców Wielkopolskich.

oświata 14:25 03-09-20195 16
– Drodzy uczniowie, witam was po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Bo my tak! – poinformował dyrektor placówki Maciej Mielczarek. – Dziś poopowiadacie wychowawcom, co działo się w wakacje, dowiecie się, co nowego w szkole. Od jutra już lekcje przez cały rok szkolny. Dwuzmianowości nie będzie, ale będziemy was chcieli zatrzymać w szkole po południu. Jest cała gama zajęć dodatkowych. Tylko korzystać! 
Maciej Mielczarek wraz ze starostą Dionizym Jaśniewiczem był gospodarzem uroczystości

Ten rok szkolny był nietypowy: ze względu na istnienie podwójnego rocznika, do szkół ponadpodstawowych trafiło dwa razy więcej uczniów niż zwykle. Wiązało się to z komplikacjami dla organów prowadzących i samych szkół oraz ze stresem dla uczniów. Nawiązywał do tego tematu w swoim wystąpieniu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Rok szkolny 2019/2020 pod skrzydłami powiatu rozpoczęły dwie nowe jednostki edukacyjne. To Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia, której dyrektorką została Liliana Kucza, oraz Bursa Międzyszkolna, której dyrektorką została Barbara Zawal

Starosta wręczył kwiaty dwojgu dyrektorów, którzy obchodzą właśnie okrągły jubileusz swojej pracy – Bogdanowi Nowakowi z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino oraz Ewie Kaczmarek z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. 

Ewa Kaczmarek i Dionizy Jaśniewicz

Nowy rok szkolny to czas zmian. W tym roku było ich więcej niż zwykle. 

– Od tego roku obowiązki wicedyrektora obejmie pani Edyta Raczak, dalej funkcję wicedyrektora sprawować będzie pani Dorota Kaczmarek, a obowiązki kierownika szkolenia praktycznego obejmie pani Anna Stanisławczyk – wymieniał dyrektor ZSZ nr 2. – Ze szkoły odeszli panowie Muciok i Bartkowiak. Do grona pedagogicznego dołączyło 10 nowych nauczycieli. Mamy aż 13 klas pierwszych, w tym dwie technikum. Mamy też nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie, co spędzało pewnie sen z powiek nauczycielom w wakacje, ale są już gotowi na nowe. I jeszcze refleksja o rekrutacji: jakże niespokojnej w tym roku, co spowodowane było zmianami w prawie i pojawieniem się tzw. podwójnego rocznika. Przy tak dużej liczbie klas szkoły branżowej były problemy ze znalezieniem pracodawców gotowych przyjąć uczniów na zajęcia praktyczne, choć nie wskazywała na to prognoza wykonana wiosną. Szkoła aktywnie pomagała szukać pracodawców, za co chciałem podziękować nauczycielom wchodzącym w skład komisji rekrutacyjnej i paniom z sekretariatu. Dziękuję też Cechowi Rzemiosł Różnych, który także aktywnie włączył się w rozwiązywanie tego problemu.

Smutną wiadomość przekazała zgromadzonym Violetta Zdunowska, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. 31 sierpnia zmarła wieloletnia nauczycielka biologii pracująca w tej szkole, Renata Grobelna

Oczywiście wrzesień to nie tylko moment rozpoczęcia roku szkolnego, ale też rocznica wybuchu II wojny światowej. W czasie uroczystości okolicznościowy referat wygłosił historyk ZSZ nr 2 Romuald Frąckowiak.

– Kochana mamo... – zaczął, cytując list młodego żołnierza, który zaciągnął się do wojska, by walczyć za Ojczyznę. 

W uroczystości powiatowej inauguracji roku szkolnego 2019/2020, której gospodarzami byli Maciej Mielczarek i Dionizy Jaśniewicz, wzięli udział:

* Ewa Kaczmarek, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych,

* Violetta Zdunowska, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza,

* Elżbieta Tomczak, dyrektorka Porani Psychologiczno-Pedagogicznej,

* Liliana Kucza, dyrektorka Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia,

* Barbara Zawal, dyrektorka Bursy Międzyszkolnej,

* Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych,

* Damian Hoffmann, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

* Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,

* Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,

* Grażyna Kozanecka, komendantka Ochotniczego Hufca Pracy,

* st. bryg. mgr inż. Damian Jankowiak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

* sierż. szt. Adam Wojciński, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni,

* Waldemar Andryszak, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni,

* Olga Kośmińska-Giera, naczelniczka Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni,

* Marek Przyjemski, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego,

* ks. Kazimierz Kuczma, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha,

* ks. Dariusz Kozłowski, proboszcz parafii pw. Świętego Kazimierza Królewicza.

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

14:25 03-09-2019