Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach. O czym zdecydowali radni ?

W miniony piątek odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach.

samorząd 10:21 10-02-2018 17

W programie sesji znalazły się uchwały dotyczące m.in. : zmian w budżecie, dotacji do przedszkoli z budżetu gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radni pochylili się także nad uchwałą określającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ankieta

Jak oceniasz pracę Rady Miejskiej w Pyzdrach ?

radny Andrzej Łyskawa
radny powiatowy Mirosław Balicki
sołtys Walgi Waldemar Cierzniak

Więcej informacji w najbliższym wydaniu WW.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

10:21 10-02-2018 17