Petycja Górnych Grądów rozpatrzona pozytywnie. Remont drogi może za kilka lat

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie rozpatrzyła petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej Górne Grądy-Anielewo (gm. Pyzdry).

samorząd 08:58 28-10-20190 1

30 września rada sołecka i mieszkańcy wsi Górne Grądy zgłosili petycję do rady powiatu w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej Górne Grądy-Anielewo. Wniosek uzasadnili złym stanem nawierzchni i zarastającym poboczem.

Obrady komisji 28 października

14 października komisja przeanalizowała wniosek i zapoznała się z wyjaśnieniami zarządu powiatu wrzesińskiego w tej sprawie. Ten odcinek drogi powiatowej ma długość 3,7 km i powierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną tłuczniem i wzmocnioną żużlem.

Stanowi dojazd do 10 budynków mieszkalnych i okolicznych pól. Natężenie ruchu w ciągu dobry wynosi 71 pojazdów.

- Modernizacja drogi będzie wymagała poszerzenia pasa ruchu drogowego, a to wiąże się z wykupem gruntów prywatnych na całej długości i wykonania konstrukcji nawierzchni - mówił Mikołaj Kubiaczyk (PSL), przewodniczący komisji.

Dzisiaj (28 października) komisja zarekomendowała przyjęcie petycji przez radę powiatu. Przebudowa drogi ma zostać przedstawiona jako propozycja do budżetu w następnych latach.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

08:58 28-10-2019