Perełki z biechowskiego sanktuarium na drodze do rejestru zabytków ruchomych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych wystroju i wyposażenia zespołu klasztornego Ojców Paulinów w Biechowie, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. 1 września przeprowadzono wstępne oględziny wyposażenia kościoła.

kultura 17:30 13-09-20201 0

Obecny kościół razem z klasztorem wybudowano w latach 1734-1750. W 1809 roku nastąpiła likwidacja kongregacji filipinów, którzy w nim przebywali, a kościół wraz z zabudowaniami przejęli księża diecezjalni. W 1969 roku do Biechowa sprowadzono z Jasnej Góry paulinów, którzy wyremontowali kościół oraz rozbudowali klasztor i którzy dodajmy – nadal w nim przebywają.

Do dziś zachowało się rokokowe wyposażenie kościoła i to ono jest w zainteresowaniu konserwatora zabytków.

– Naszą szczególną uwagę przykuły między innymi: ołtarze, ambona, chrzcielnica oraz konfesjonały – mówi Marta Dworniczak, kierownik wydziału ds. zabytków ruchomych. – Interesujący jest szczególnie ołtarz główny w typie wolnostojącego ołtarza kolumnowego na rzucie koła, z retabulum zwieńczonym ażurowym baldachimem.

W jego centrum znajduje się piętnastowieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, odkryty podczas konserwacji w 1962 r. pod nowszym wizerunkiem, namalowanym przez Krzysztofa Boguszewicza w 1632 r. (obecnie na zasuwie ołtarza) – dodaje konserwatorka zabytków.

Na razie nie wiadomo jeszcze jak długo będzie trwało wspomniane postępowanie, ale najważniejsze, by uchronić biechowskie perełki przed zniszczeniem.

DOT

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

17:30 13-09-2020