Pedagogika terapeutyczna – nowe studia w GSW Milenium

Już od października tego roku w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium będzie można rozpocząć studia o specjalności „Pedagogika terapeutyczna” na kierunku Pedagogika. To studia niestacjonarne, umożliwiające połączenie edukacji z pracą zawodową. O tym, jakie możliwości dają te studia i czym się charakteryzują, rozmawiamy z dr Pauliną Gołaską, terapeutką, psychologiem, pedagogiem specjalnym i wykładowcą GSW Milenium.

oświata 16:46 16-05-20191 0

Dla kogo są studia na specjalności Pedagogika terapeutyczna?

Są to studia dla osób, które chcą prowadzić zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży lub dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli osób o odmiennej ścieżce rozwoju (i wynikających z tego wyzwań). W powszechnym mniemaniu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kojarzeni są ci uczniowie, u których zdiagnozowano określone zaburzenia w rozwoju i/lub deficyty, np. niepełnosprawność - intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową, trudności emocjonalne i społeczne, a także choroby przewlekłe. Warto jednak pamiętać, że do tej grupy osób zaliczają się również uczniowie tzw. Neuronietypowi (ze spektrum autyzmu) oraz wybitnie zdolni. Na studiach będziemy zajmować się więc zagadnieniami związanymi z pracą z wszystkimi, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, aby rozwinąć swój wyjątkowy potencjał i lepiej funkcjonować w otaczającym świecie.

Pedagogika terapeutyczna to bardzo ciekawa i nowatorska specjalność, która wprost odpowiada na potrzeby współczesnych czasów.

Studia przygotowują do pracy terapeutycznej m.in. z dziećmi i dorosłymi z:

- niepełnosprawnością

- spektrum autyzmu

- zaburzeniami zachowania i emocji

- chorobami przewlekłymi

- wybitnie zdolnych

Jakie trudności rozwojowe mogą występować u dzieci?

Bardzo różne - np. zaburzenia funkcjonowania poznawczego (w zakresie uwagi, pamięci, spostrzegania - w tym zmysłów, myślenia), trudności emocjonalne, w zakresie budowania i rozwijania relacji interpersonalnych. U małych dzieci często zaobserwować możemy nieprawidłowości czy opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym - to dzieci, które później zaczynają siadać, chodzić, mówić, które mają problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, czy słuchowo-ruchową.

Jednym z coraz częściej diagnozowanych stanów u dzieci w ostatnich latach jest spektrum autyzmu, choć zgodnie ze współczesną wiedzą naukową nie do końca wiemy, czy jest to proste zaburzenie, czy też wyjątkowa wrażliwość lub wręcz odmienność układu nerwowego. Niemniej, ilość dzieci u których zdiagnozowano różnego rodzaju problemy i zaburzenia, wciąż rośnie. We wszystkich przypadkach ważna jest wczesna, systemowa i mądra interwencja.

Z czego to wynika? Czy można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma trudności rozwojowe czy coraz więcej dzieci poddawanych jest diagnozie?

Co do tego naukowcy nie mają jednoznacznego stanowiska. Na pewno duże znaczenie ma tutaj rozwijająca się diagnostyka (lepsze narzędzia diagnostyczne, więcej punktów, w których można przeprowadzać diagnozę) oraz zwiększenie świadomości społecznej - rodzice i specjaliści dostrzegają odmienności u dziecka szybciej niż kiedyś.

Z drugiej strony, współczesny świat - wbrew pozorom – stwarza warunki, w których rozwój dziecka jest częściej hamowany czy zniekształcany niż wspomagany. Współczesne dziecko jest często chronicznie przestymulowywane i to od najmłodszych lat. Głośno grające, kolorowe zabawki, nadmiar stymulacji poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z smartphonów, tabletów, zła dieta, brak ruchu, niewystarczający kontakt z rodzicami (brak czasu) skutkuje rosnącą liczbą zaburzeń i tym samym diagnoz stawianych dzieciom. Na szczęście, tak jak wspomniałam, coraz większa rzesza rodziców korzysta z pomocy psychopedagogicznej, gdy tylko zauważy pierwsze niepokojące sygnały. W efekcie jednak statystyki rokrocznie rosną – zwiększa się liczba dzieci z problemami korzystających z pomocy terapeutycznej i innej specjalistycznej. Zapotrzebowanie na dobrze wykształconych terapeutów dla dzieci z trudnościami rozwojowymi jest bardzo duże, a będzie jeszcze większe. Stąd też odpowiedź Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w postaci utworzenia nowej specjalności pedagogicznej.

„Statystyki rokrocznie rosną – zwiększa się liczba dzieci z problemami korzystających z pomocy terapeutycznej i innej specjalistycznej. Zapotrzebowanie na dobrze wykształconych terapeutów dla dzieci z trudnościami rozwojowymi jest bardzo duże, a będzie jeszcze większe. Stąd też odpowiedź Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w postaci utworzenia nowej specjalności pedagogicznej”.

Jakie są możliwości pracy po studiach na specjalności „Pedagogika terapeutyczna”?

Absolwenci tej specjalności będą mogli pracować w szkołach i przedszkolach, gdyż mają one obowiązek zapewnić specjalistyczne wsparcie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w rożnego rodzaju placówkach, nie tylko oświatowych, ale i ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach pomocy społecznej itp.

Absolwenci będą mogli pracować wszędzie tam, gdzie pojawiają się osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą również dobrze przygotowani do tego, aby zakładać swoje własne placówki edukacyjne i edukacyjno-terapeutyczne lub prowadzić niezależny gabinet terapeutyczny. Ponieważ jesteśmy świadomi dynamicznych zmian na rynku pracy - intensywnego rozwoju usług prywatnych oraz usług oferowanych przez organizacje pozarządowe - chcemy do nich adekwatnie przygotować również naszych studentów. Obserwujemy niszę na rynku specjalistycznych usług pedagogicznych – tak jak zaznaczyłam już wcześniej, zapotrzebowanie jest bardzo duże i będzie ciągle rosnąć. Diagnozuje się coraz więcej dzieci nie wpasowujących się w to, co zwykliśmy nazywać „normą” i jest coraz więcej świadomych rodziców, którzy takich specjalistów poszukują.

Co istotne, GSW Milenium prowadzi studia w trybie niestacjonarnym – zajęcia odbywają w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Pozwala to łączyć studia z pracą zawodową. Można zdobywać nową wiedzę i kompetencje, a na co dzień wykorzystywać je w praktyce.

Czy każdy może zostać terapeutą?

Są to studia dla osób o dużej wrażliwości i gotowości do pracy z drugim człowiekiem. Nie wszyscy mają ku temu predyspozycje i na pewno ważna jest świadomość swoich zainteresowań oraz ograniczeń. Niemniej, specjalność ta jest niezwykle bogata i szeroka, więc wydaje się, że jest duża szansa na to, aby większość potencjalnych studentów odnalazła swój obszar, w którym będą się spełniać.

Dużym atutem studiów będzie nacisk na rozwój kompetencji miękkich - inter- oraz intrapersonalnych, czego bardzo brakuje w standardowych programach nauczania. Osobowość terapeuty jest jego „narzędziem” pracy, stąd zależy nam bardzo, aby nie tylko wyposażać przyszłych pedagogów w wiedzę teoretyczną oraz metodyczną, ale również w umiejętności budowania relacji z podopiecznymi/klientami/pacjentami i zdolność rozumienia tego, co się w relacji terapeutycznej dzieje.

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika terapeutyczna

Studia niestacjonarne

Zjazdy 2 razy/ m-c (sob-nd)

Czesne: od 365 zł/ m-c

www.studia.milenium.edu.pl

Czym wyróżnia się GSW Milenium na tle innych uczelni?

Atutem tej uczelni jest kadra wykładowców – praktyków: psychologów, terapeutów i pedagogów na co dzień aktywnie pracujących z dziećmi i dorosłymi wymagającymi specjalistycznego wsparcia. Ja zajmuję się przede wszystkim pracą terapeutyczną z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzę terapię indywidualnie w gabinecie, ale też intensywnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzę projekty terapeutyczne w placówkach oświatowych. Wielu wykładowców GSW Milenium, podobnie jak ja, na co dzień zajmuje się specjalistyczną działalnością zawodową, a w weekendy prowadzi zajęcia ze studentami. Dzięki temu mają bardzo duży bagaż praktycznych doświadczeń, który mogą swoim studentom przekazać.

Studiuj PEDAGOGIKĘ w GSW Milenium. Wybierz specjalność dla siebie!

Studia I stopnia (3-letnie, licencjackie):

Kierunek: Pedagogika

Specjalność:

Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią

Pedagogika terapeutyczna

Promocja zdrowia z dietetyką

Studia II stopnia (2-letnie, magisterskie):

Kierunek: Pedagogika

Specjalność:

Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe

Resocjalizacja z prewencją kryminalną

Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

www.studia.milenium.edu.pl

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

16:46 16-05-2019