Parytet dla kobiet

Gmina Nekla znajduje się na szarym końcu w rankingu obecności kobiet w samorządzie w gronach decyzyjnych.

Moim zdaniem 12:37 03-07-2018 6

Jedynie stanowisko wiceburmistrza piastuje kobieta. Wszystkie pozostałe obsadzone są przez mężczyzn. Jest to prawidłowość szeroko rozpowszechniona w Polsce. Kobiety są obecne w strukturach decyzyjnych w instytucjach publicznych jedynie na poziomie funkcji pomocniczych: sekretarskich, czasem skarbniczych, czasem wice. Podobnie jest w nauce – im wyżej, tym kobiet mniej. 

Ani to, że kobiety nie uczestniczą w samorządzie, ani to, że nie decydują o ważnych sprawach publicznych, nie ma nic wspólnego z demokracją. Ma za to wiele wspólnego z dyskryminacją, szczególnie realizowaną przez sposób konstrukcji systemu społeczno-politycznego, ale też prawidłowości kulturowe (np. to, że mężczyźni niechętnie biorą urlopy macierzyńskie – szczególnie że kobiety zarabiają w Polsce mniej – co w sytuacji, gdy para musi decydować o wspólnym budżecie, stymuluje do decydowania o tym, że to kobieta przerywa karierę zawodową). Parytet wymuszający obecność kobiet w życiu społecznym ma sens, choć nie każdy to rozumie.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:37 03-07-2018 6