Pamięć o bohaterach nie przemija. Rocznica została uczczona przez nekielskich włodarzy

W poniedziałek 16 grudnia nastąpiła 250. rocznica urodzin Antoniego Amilkara Kosińskiego.

społeczeństwo 19:49 17-12-20190 2

Z tej okazji burmistrz Karol Balicki i przewodniczący rady miejskiej Roman Kuszak złożyli wiązankę kwiatów na miejscu pamięci poświęconym polskiemu generałowi.

Przypomnijmy, że Antoni Amilkar Kosiński był generałem wojsk polskich i działaczem niepodległościowym. Od 1792 roku służył w wojsku. W powstaniu kościuszkowskim w randze kapitana walczył w obronie Warszawy. Po upadku Rzeczypospolitej zaciągnął się do armii francuskiej, w 1797 roku wraz z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim współpracował przy tworzeniu Legionów Polskich we Włoszech. W 1799 roku trafił do niewoli austriackiej, a po uwolnieniu wrócił do Warszawy. W 1806 roku uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim przeciw Prusakom, a w 1807 roku dowodził legią w kampanii pomorskiej. W trakcie wojny polsko-austriackiej 1809 roku organizował oddziały departamentu poznańskiego i otrzymał nominację na gubernatora Warszawy.

W 1811 roku ożenił się z Adelajdą Keyserling, córką marszałka dworu pruskiego, która w posagu wniosła obszerne dobra Targowej Górki. W grudniu 1812 roku powrócił do Targowej Górki po wyprawie przeciw Rosji u boku Napoleona. Zajął się uprawą roli, wprowadził uprawę nowych odmian roślin (m.in. koniczyny), założył hodowlę owiec, wybudował szkołę dla dzieci wiejskich. Przejawiał wielkie zainteresowanie sprawami narodowymi w ten sposób, że Targowa Górka stała się pewnego rodzaju ośrodkiem myśli narodowej. 

Generał utrzymywał kontakt z Janem Henrykiem Dąbrowskim, osiadłym w pobliskiej Winnej Górze oraz grupą oficerów z byłego Księstwa Warszawskiego należących do tajnych stowarzyszeń (m.in. z Walerianem Łukasińskim i Ignacym Prądzyńskim), których celem było przygotowanie powstania i walka o niepodległość. Kosiński zmarł w Targowej Górce w 1823 roku i tam został pochowany. W 1923 roku jego prochy przeniesiono do Krypty Zasłużonych w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Informacje o Antonim Amilkarze Kosińskim pochodzą z publikacji "Stąd mój ród. Historie naszych rodzin" wydanej w 2010 r.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Nekla

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

19:49 17-12-2019