Ostatnie obrady i uroczyste podziękowania. Sesja Rady Gminy Kołaczkowo

We wtorek, 6 listopada po raz ostatni obradowała Rada Gminy Kołaczkowo.

samorząd 19:35 06-11-20180 4

Sesja ta była podzielona na dwie części. Pierwsza merytoryczna dotyczyła podjęcia uchwał według przyjętego porządku obrad, natomiast druga część była okazją do podsumowań i podziękowań za wspólną pracę.

Radni głosowali uchwały dotyczące m.in. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Sokolnikach oraz w sprawie stawek podatków lokalnych na 2019 rok.

Na zakończenie sesji przewodnicząca Rady Gminy DanutaGrabowska podziękowała radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za 4 lata wspólnej pracy, a następnie zamknęła obrady 42. sesji tej kadencji.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:35 06-11-2018