Ostatnia deska ratunku podana pałacowi w Grabowie Królewskim

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zabezpiecza zdewastowany pałac w Grabowie Królewskim.

aktualności 14:21 26-11-20201 4

Od kilku dni w Grabowie Królewskim pracuje ekipa budowlana, która naprawia dach, zamurowuje okna, gdzie nie gdzie uzupełnia ubytki. Obecnie pałac znajduje się w tak złym stanie, że w każdym momencie może się zawalić.

Pałac został wybudowany w 1928 roku przez Witolda Wilkoszewskiego. Po wojnie był własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Kombinatu PGR Bieganowo, Biegrolu i Golpaszu. Ten zabytkowy obiekt służył mieszkańcom, funkcjonowała tutaj m.in.: świetlica wiejska, przedszkole, stołówka, biblioteka publiczna, a także mieszkania.

Pałac w Grabowie Królewskim – zdjęcie z lat 30. XX wieku

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:21 26-11-2020