„Oscary” dla strażaków OSP i nie tylko. Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Rozpoczęła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany 2020”.

społeczeństwo 16:00 07-01-20200 1

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów. 

Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak: jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty oraz województwa, placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne), organizacje pozarządowe, a także pracodawcy.

Konkurs obejmuje projekty i przedsięwzięcia z następujących kategorii:

I. Infrastruktura

II. Bezpieczeństwo

III. Ochrona środowiska i ekologia

IV. Estetyka przestrzeni publicznej,

V. Edukacja

VI. Sport, rekreacja i turystyka

VII. Kultura i tradycja

VIII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa

X. Współpraca zagraniczna

XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

XII. Specjalna – Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ostatnia, specjalna kategoria to program dla najbardziej aktywnych jednostek OSP. Ideą „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Najlepsze jednostki OSP zostaną wyróżnione przez Fundację WOŚP podczas Gali rozdania „FLORIANÓW”.

Ankieta

Jak oceniasz działalność strażaków OSP w swojej miejscowości ?

 

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:00 07-01-2020