Opieka nad zabytkami do poprawy. Padło wiele propozycji zmian w konsultacjach

Zakończyły się konsultacje ws. programu opieki nad zabytkami, który ma obowiązywać w latach 2019-2022. Pojawiło się wiele pisemnych uwag do wstępnej wersji dokumentu, a także kilka propozycji możliwych działań.

społeczeństwo 15:35 08-03-20190 45

Przypomnijmy, że pomysł konsultacji społecznych w tej sprawie zaproponowała Małgorzata Mirecka z Inicjatywy Mieszkańców. Stało się to podczas komisji wspólnej rady miejskiej, która odbyła się w lutym. Radni zaakceptowali tę decyzję przy aprobacie burmistrza Karola Balickiego. Można było przypuszczać, że wstępna wersja dokumentu opracowana przez Sebastiana Mazurkiewicza zostanie gruntownie poprawiona. I tak właśnie się stało.

Jak można było się spodziewać, duży udział w konsultacjach mieli przedstawiciele Inicjatywy Mieszkańców. Radny Paweł Tokłowicz zaproponował ochronę grobów na cmentarzu parafialnym poprzez utworzenie listy grobów osób zasłużonych dla historii gminy, a także objęcie opieką grobów zaniedbanych (np. powstańców wielkopolskich i rozstrzelanych przez hitlerowców). Ponadto w propozycjach pojawiła się ochrona grobów przy kościele w Nekli (w tym nagrobka Joanny Dobrogoyskiej widocznego na zdjęciu).

Dla byłego dyrektora Nekielskiego Ośrodka Kultury ważne jest też spojrzenie na ład architektoniczny przy ul. Poznańskiej, czyli nawiązanie architektury nowych domów do starszych budynków, a także rozpoczęcie zbiórki przedmiotów i dokumentów wraz z ich inwentaryzacją na potrzeby tworzonej izby pamięci w pałacu.

Uwagi do programu złożyła też Violetta Margasińska. Radna nawiązała do planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa wielkopolskiego i zasugerowała wprowadzenie kilku elementów dla możliwości ochrony lokalnego krajobrazu.

Konkretne uwagi przedstawili mieszkańcy tzw. nauczycielskiego bloku znajdującego się przy pałacu, który nadal funkcjonuje jako zabytkowy Dom Ogrodnika. Ten budynek nie został ujęty w projekcie Zbigniewa Antczaka, który obejmuje przede wszystkim remont pałacu i wozowni.

- Długotrwałe i szybko postępujące zawilgocenie fundamentów, piwnic i murów, spowodowane bliskim sąsiedztwem stawu i wysokim poziomem wód gruntowych powoduje znaczną, postępującą degradację budynku. Uregulowanie stanu prawno-budowlanego jest również koniecznie w związku z planowaną gazyfikacją obiektów znajdujących się na terenie zespołu parkowo-dworskiego, a tym samym ochroną środowiska na tym terenie - czytamy w protokole z przeprowadzonych konsultacji.

Ten sam postulat znalazł się też w złożonej propozycji innej grupy mieszkańców. Kolejne propozycje obejmują m.in. ochronę parku przy pałacu przed dalszą degradacją, podanie harmonogramu prac rewitalizacji pałacu, możliwość dofinansowania zabytkowych obiektów należących do prywatnych właścicieli z budżetu gminy, upamiętnienie obozu pracy przymusowej dla Żydów w Nekli czy też utworzenie nowego szlaku po śladach siedzib ziemiańskich.

Ostatnia z propozycji wpłynęła już po wyznaczonym terminie. Dotyczy ona upamiętnienia popularnej marki auta Syrena. Wnioskodawca proponuje upamiętnienie w nazwie ulicy lub w formie fontanny albo pomnika „syrenki” na środku stawu przy ul. Zawodzie na pływającej wyspie. Jest to nawiązanie do aktywnej działalności Klubu Miłośników Syren i Warszaw i licznych zagranicznych wyjazdów.

Decyzje o zmianie kształtu programu opieki nad zabytkami ostatecznie będą należeć do radnych.

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

15:35 08-03-2019