Ogród i pracownia za 3 miliony zł. Centrum Edukacji Ekologicznej przy SSP nr 6

W przyszłym roku przy Samorządowej Szkole nr 6 we Wrześni powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. W planach są ogrody tematyczne oraz pracowania edukacyjna. 

oświata 22:52 17-08-20208 0

Ogrody powstaną w okolicach boiska szkolnego przy ul. Słowackiego. Na powierzchni 7 435 m² znajdzie się kilka stref roślinności, m.in. fragment boru sosnowego, łęgu jesionowo-olszowego i wrzosowiska oraz łąka zielna i wydmy. 

Przy każdej sekcji ustawione zostaną tablice informacyjne dotyczące rosnących w niej gatunków. Zgodnie z projektem, który opracowano w ubiegłym roku część tablic ma być interaktywna – po dotknięciu usłyszymy głosy ptaków i zwierząt.

Przewidziano też strefę relaksu oraz miejsce, gdzie dzieci odwiedzające ogród nauczą się zasad recyklingu.

W ogrodzie ma powstać także taka altana z wierzby

W ogrodzie staną także urządzenia obrazujące prawa fizyki.

W sąsiedztwie terenów zielonych zaprojektowano pracownię edukacyjną, która zostanie podzielona na pięć stref: nauki, inżynierii, sztuki, technologii i matematyki.

Ogród i pracownia będą otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Ankieta

Czy podoba Ci się pomysł Centrum Edukacji Ekologicznej przy SSP nr 6?

Kosz inwestycji szacowny jest na 3 miliony złotych. Z tego 2 260 283,78 zł  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie gmina szuka wykonawcy projektu. Przewidywany czas realizacji inwestycji to październik 2021 roku.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

22:52 17-08-2020