Odwołane ślubowanie, zmiany w budżecie i apel o wsparcie mieszkańców

Było krótko, ale treściwie. W piątek 17 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej We Wrześni.

samorząd 12:10 17-01-202023 11

Posiedzeniu przewodniczył Bogdan Nowak (Unia Wrześnian) wspierany przez Macieja Baranowskiego (Koalicja Obywatelska) i Annę Szlachetkę (Prawo i Sprawiedliwość). Cała trójka na zdjęciu powyżej.

Wszystko miało się zacząć od ślubowania nowej radnej Doroty Szykownej (UWrz), która przejęła mandat po śp. Mirosławie Chudym. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie jednak się nie stawiła. Rada przeszła więc do kolejnych punktów obrad, zaliczając jeszcze małe problemy z elektronicznym systemem głosowania.

Radni śledzą zmiany na podglądzie systemu głosowania

Po naprawie usterek radni jednogłośnie zgodzili się na dwa przesunięcia środków w budżecie na 2020 rok, które uzasadnił burmistrz Tomasz Kałużny (UWrz). Pierwsza zmiana dotyczyła budowy szatni sportowych przy boisku w Sokołowie, a druga – wsparcia zakupu karetki dla szpitala powiatowego.

Burmistrz Tomasz Kałużny

Posiedzenie zakończył apel Damiana Staniszewskiego z Projektu Września w sprawie Kawęczyna, gdzie wbrew woli mieszkańców ma powstać wielka ferma drobiu.

– Spotkaliśmy się na nadzwyczajnej sesji, żeby szybko decydować o budowie szatni i wsparciu zakupu karetki. Widać w tym troskę o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, wykażemy podobną troskę w ważnej i pilnej sprawie Kawęczyna i jak najszybciej przyjmiemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu – mówił D. Staniszewski.

Damian Staniszewski

Wyjaśnijmy, że przyjęcie planu w kształcie proponowanym przez Projekt Września i mieszkańców najpewniej przyczyniłoby się do zablokowania planów budowy fermy. Burmistrz nie odniósł się do tego apelu.

Już po sesji odbyło się osobne posiedzenie komisji rady, na której rozpatrywano skargę na dyrektora jednej ze szkół podstawowych w gminie Września. Więcej o tej sprawie będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu „WW”.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:10 17-01-2020