Odpowiedź Autostrady senatorowi Robertowi Gawłowi w sprawie połączenia drogi z VW do autostrady

Droga gminna, która według projektu wiedzie od fabryki Volkswagena do Autostrady A 2, jest prawie gotowa; brakuje 400-metrowego połączenia z ostatnim rondem przed wjazdem na utostradę. Autostrada Wielkopolska nie chce wydać zgody na budowę drogi. 

Listy 14:07 16-02-20170 13

Sprawą zainteresował się gnieźnieński senator Robert Gaweł, który skierował do AW pismo:

Gniezno, 30 stycznia 2017 r.

Autostrada Wielkopolska SA

ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań

Na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminy Września w sprawie wniosku Gminy Września dotyczącego dokończenia budowy odcinka drogi gminnej krzyżującej się z drogą krajową nr 92 do ronda przy węźle autostradowym, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wyłączenia kwestii zgody na budowę drogi do ronda przy węźle autostradowym z pakietu, który Spółka będzie negocjowała z Ministerstwem. Rozwój gospodarczy Gminy Września, szczególnie z uwzględnieniem powstałej fabryki Volkswagena, skutkuje zwiększonym ruchem samochodowym. Powstanie tego „łącznika” jest więc koniecznością. 
Ze względu na to, że jego budowa nie pociągnie zasadniczych kosztów dla Autostrady Wielkopolskiej SA, brak zgody z Państwa strony jest niezrozumiały. Co więcej, może stwarzać wrażenie, że w swych decyzjach kierują się Państwo motywacjami niezgodnymi z interesem społecznym.Jestem przekonany, że wyjście naprzeciw oczekiwaniom Gminy Września nie zaszkodzi interesom Spółki – zwiększy natomiast zaufanie 
do Autostrady Wielkopolskiej SA.

Do wiadomości:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O. Poznań

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Biuro Senatora RP Roberta Gawła62-200 Gniezno, ul. Rynek 9tel. 61 883 45 15 e-mail: biuro@senatorgawel.pl www.senatorgawel.pl

Oto odpowiedź, jaką otrzymał senator:

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

14:07 16-02-2017