Odeszli od nas w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wspomnienie o nieobecnych

W dniu Wszystkich Świętych wspominamy zmarłych mieszkańców powiatu wrzesińskiego, którzy szczególnie zapisali się w naszej pamięci. 

społeczeństwo 23:09 31-10-20191 7

Są wśród nich działacze społeczni, nauczyciele, sołtysi i sportowcy. Osoby, które znaliśmy i ceniliśmy. 

Dziś chcielibyśmy zapalić im symboliczny znicz pamięci.

Poniżej krótkie wspomnienia o osobach, które odeszły w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

23:09 31-10-2019