Od jutra na ulicach miast dodatkowe mieszane patrole wojska i policji

Od 1 kwietnia armia zwiększy zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa. Ma to związek z wprowadzeniem kolejnych restrykcji przez rząd.

aktualności 19:29 31-03-20206 32

Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na ulicach pojawią się dodatkowe mieszane patrole. Policję będą wspierać nie tylko żołnierze obrony terytorialnej, lecz także żandarmi. Patrole pojawią się w centrach miast, na skwerach, w parkach czy miejskich lasach. 

W latach ubiegłych formuła ta była wykorzystywana np. podczas świąt i wzmożonego ruchu.

Obecnie wojsko do wsparcia działań służb cywilnych w walce z epidemią codziennie wysyła blisko pięć tysięcy żołnierzy. Wykonują oni zadania na potrzeby MSWiA oraz samorządów i organizacji pozarządowych. Armia współdziała ze Strażą Graniczną i policją na podstawie specjalnych rozporządzeń.

Ankieta

Czy zaangażowanie dodatkowo wojska w patrolowanie jest potrzebne?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:29 31-03-2020