Nowy skład rady sołeckiej w Bardzie

Po rezygnacji z rady sołeckiej Barda czterech członkiń konieczne były wybory uzupełniające. Te odbyły się 21 listopada.

samorząd 00:14 26-11-20191 2

Ponieważ nie zebrało się kworum, aby decyzje podjęte na zebraniu były ważne, konieczne było odczekanie 15 minut z oficjalnym rozpoczęciem spotkania i danie szansy spóźnialskim. Nie zmieniło to jednak sytuacji na sali. Łącznie głosowały 23 spośród 142 uprawnionych osób.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Mariusz Grajek, a wspierali go Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym. Obecna była oczywiście Marlena Piszczatowska, sołtyska Barda.

Wybory uzupełniające musiały się odbyć po tym, jak z członkowstwa w radzie zrezygnowały Katarzyna Jędrasiak, Katarzyna Maciejewska, Bernadeta Lipińska i Arleta Ludwiczak.

Edyta Sowińska rozważała rezygnację z rady sołeckiej, ale ostatecznie zdecydowała się w niej pozostać
– Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy. Rada sołecka składa się w państwa przypadku z siedmiu członków, a funkcję przewodniczącego rady pełni sołtys – przypomniał Marek Przyjemski. – Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej jednej piątej uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Tego przepisu nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a w tym przypadku mamy już drugi termin, a więc mogą dokonać państwo tego wyboru.

W skład komisji skrutacyjnej weszły: Justyna Andrzejewska, Renata Kurek i Ewelina Kauczka.

Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania
Wiesław Zieliński prezentuje pustą urnę

Swoją kandydaturę do rady zgłosiła na piśmie Małgorzata Ambrożak, uzasadniając nieobecność na zebraniu wyjazdem służbowym do Francji.

– Ona już tu długo nie mieszka – popłynęły głosy z sali.
– Jest zameldowana.
– Ale tyle lat nie mieszka, to z jakiej racji ma wziąć udział w głosowaniu?!

Marek Przyjemski i Wiesław Zieliński sprawdzili i okazało się, że Małgorzata Ambrożak figuruje na liście wyborczej w Bardzie, a więc może zgłosić swoją kandydaturę. To nie ostudziło wątpliwości.

– No ale z Katowic będzie tu przyjeżdżała i pomagała?
– Przecież przyjeżdża!
– Ale na kawę z panią sołtys!
– Halo, to państwo zdecydujecie! Zgłosić się może – przypominał Marek Przyjemski.

Gdy udało się opanować wzburzenie części obecnych, pojawiły się zgłoszenia z sali. Mnóstwo osób zgłosiło kandydaturę Mariusza Grajka, a później pojawiły się problemy, gdyż kilka wskazanych osób odmówiło kandydowania. Ostatecznie pojawiło się sześcioro kandydatów: Małgorzata Ambrożak, Mariusz Grajek, Anna Łuczak, Joanna Piszczatowska, Roman Swancar i Tomasz Swancar.

Potrzebne były aż dwie tury głosowania

Okazało się, że potrzebne były dwie tury głosowania. W pierwszej do rady wybrano Mariusza Grajka (16 głosów) i Tomasza Swancara (14 głosów) oraz odrzucono kandydaturę Małgorzaty Ambrożak (8 głosów), a pozostałe trzy osoby zremisowały, zdobywając po 13 głosów.

W czasie liczenia głosów niektórzy z mieszkańców się niecierpliwili.

– Liczą trzy godziny, kur... – dobiegło z sali.
– Jakoś chętni do komisji się nie wyrywali!
– Nie, bo ja i tak nie widzę, więc bym nie policzyła!
– No to po co dyskutuje?!
Liczenie głosów
Sołtyska Marlena Piszczatowska czeka na wyniki
Mariusz Grajek, Wiesław Zieliński i Marek Przyjemski

Emocje wzbudził też fakt, że oddano dwa głosy nieważne.

– Ciekawe, któren taki mundry!
– Jo na pewno nie!

Druga tura zadecydowała o tym, że do rady sołeckiej weszli ostatecznie Anna Łuczak i Roman Swancar.

Oznacza to, że w radzie sołeckiej Barda zasiadają obecnie: Ewelina Kauczka, Edyta Sowińska, Anna Łuczak, Mariusz Grajek, Roman Swancar i Tomasz Swancar, a przewodniczy jej sołtyska Marlena Piszczatowska.

Nowi członkowie rady sołeckiej wraz z sołtyską

Wybory rady sołeckiej były tylko jednym z wątków zebrania wiejskiego w Bardzie. Do pozostałych będziemy wracać zarówno na Wrzesnia.info.pl, jak i na łamach „Wiadomości Wrzesińskich”. 

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

00:14 26-11-2019