Nowy radny złożył ślubowanie, a sołtys proponuje dawać ludziom pampersy

Adam Spychała dołączył do składu Rady Miejskiej w Miłosławiu. Tym samym będzie już ona obradować w pełnym składzie.

samorząd 20:03 19-02-20193 9

Wtorkowa sesja zaczęła się od podziękowań. Przewodniczący rady Dawid Strzelczyk podziękował Urszuli Kosmeckiej za wieloletnią pracę na rzecz gminy Miłosław. Przypomnijmy, że była już kierownik referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Urzędzie Gminy w Miłosławiu ma zostać dyrektorem ds. administracyjnych wrzesińskiego szpitala.

Urszula Kosmecka otrzymała od Dawida Strzelczyka bukiet kwiatów

Kolejnym punktem było zaprzysiężenie nowego radnego. Ślubowanie złożył Adam Spychała. Zastąpił on w radzie Huberta Gruszczyńskiego, który zrezygnował z mandatu po wygranej walce o najwyższy urząd w gminie.

Przypomnijmy, że wybory uzupełniające do rady w okręgu obejmującym Bugaj, Franulkę i Bagatelkę miały się odbyć 3 lutego. Mieszkańcy do urn nie poszli, bo kandydata na radnego zarejestrował tylko komitet Razem dla Gminy Miłosław. Tym samym 29-letni A. Spychała otrzymał mandat „z automatu”, a Razem dla Gminy Miłosław ma w radzie aż 11 radnych. 

Adam Spychała (z prawej) będzie siedzieć obok doświadczonego samorządowca Romualda Barszcza

Nowy radny pracować będzie w Komisji Budżetowo-Finansowej oraz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do tej ostatniej wstąpił również Jarosław Sobczak (Chrześcijańsko-Ludowy Klub Radnych). Dotychczas był on tylko członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Jarosław Sobczak

W trakcie sesji sołtys Gorzyc Stanisław Filipiak zauważył, że w tegorocznym budżecie nie ma przewidzianych środków na budowę publicznej toalety w Miłosławiu.

– Trzeba coś z tym zrobić, bo zbliża się okres letni i mieszkańcy wsi będą szukać miejsca, gdzie się mogą załatwić. Coś trzeba zrobić. Może sołtysi powinni wydawać pampersy mieszkańcom wsi, którzy jadą do Miłosławia na zakupy? – zapytał ironicznie.

Sołtys Stanisław Filipiak (z lewej)

W odpowiedzi o burmistrza Miłosławia usłyszał, że mieszkańcy mogą korzystać z toalety, która znajduje się w Miłosławskim Centrum Kultury. Hubert Gruszczyński dodał również, że postawienia toi-toia na placu Wiosny Ludów byłoby złym rozwiązaniem.

Hubert Gruszczyński i Maria Orzechowska

Z kolei radny J. Sobczak dopytywał burmistrza o powody unieważnienia konkursu na kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Urzędzie Gminy w Miłosławiu. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ

– Unieważniłem konkurs, bo w mojej ocenie osoby, które brały w nim udział nie miały odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Komisja konkursowa przeprowadziła z nimi pisemny test i rozmowy. Przedstawiła mi wnioski. Podjąłem decyzję o unieważnieniu konkursu i powierzeniu referatu osobie doświadczonej. Pracę rozpocznie ona 1 marca. Nie trzeba jej w nic wprowadzać – odpowiedział H. Gruszczyński. 

Przewodniczący komisji wyborczej Maciej Babiarz
Adam Spychała (z lewej) ślubowanie złożył podczas sesji
Radni opozycji Przemysław Włodarczak i Rafał Nowaczyk
Andrzej Wnuk przychodzi na sesje z własnym laptopem
Adam Pańczak i Andrzej Wnuk (RdGM)
Nowa prawniczka urzędu
Wiceprzewodniczące rady
Sesyjna publiczność
Nowy sołtys Orzechowa Aleksander Warczygłowa
Andrzej Wnuk wykonuje zdjęcie burmistrzowi
Anna Jakubowska, pracownik urzędu
Robert Suchorski i Adam Pańczak

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

20:03 19-02-2019