Nowy chodnik cieszy mieszkańców Rudy Komorskiej

W niedzielne popołudnie 8 lipca miało miejsce oficjalne oddanie do użytku nowo wybudowanego chodnika w Rudzie Komorskiej.

społeczeństwo 22:23 08-07-2018 16

Przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców wsi w imieniu rady sołeckiej powitał sołtys i zarazem radny Mieczysław Podlewski.

Następnie odbyło się przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska, radny powiatowy Mirosław Balicki, sołtys Mieczysław Podlewski i ks. proboszcz Ryszard Kopczyński, który poświęcił nowo wybudowany chodnik.

Tego samego dnia odbył się również festyn rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką. 

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

22:23 08-07-2018 16