Nowe pokolenie Kolumbów… Jaki kształt przybierze „świat postcovidowy”?

Choć wyolbrzymione, analogie między latami międzywojennymi a dniem dzisiejszym dostrzec można wyraźnie.

Moim zdaniem 11:50 19-10-20208 1

Tamta młodzież, wychowywana z nadzieją spełnienia się niedoścignionych marzeń ojców, ostatecznie ukąszona zostaje żądłem zła i porażona trucizną wojennej nienawiści. Skutki jej zderzenia się ze światem antywartości widoczne są do dziś...

Pokolenie urodzone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Podobne nadzieje, podobne aspiracje, tyle że przeskalowane na o wiele większy rozmiar. Świat stojący otworem, świat bez granic, spotęgowane i urealnione poczucie wolności. Mimochodem podłączyli się też starsi, formowani życiowo jeszcze w czasach komunizmu, ale mentalnie przygotowani już do „nowego”.

I nagle, w jednej chwili, wszystko, o czym poprzednie generacje mogły tylko marzyć, zostaje zastopowane. Granice na nowo postawione. Przymus zaczyna stawać się codziennością. Wszelkie plany, o dłuższej niż miesiąc perspektywie, pachną ułudą.

Niby chętnie słuchamy pocieszeń w rodzaju: „jeszcze będzie przepięknie”, ale coś mówi, że „jeszcze długo nie będzie”. Będzie za to „świat postcovidowy”. Jaki przybierze kształt...?

Mirosław Jadryszak

nauczyciel, pasjonat fotografii i filmu

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:50 19-10-2020