Nowe laptopy trafią do kołaczkowskich szkół. Gmina otrzymała grant Zdalna Szkoła+

Gmina Kołaczkowo po raz drugi przystąpiła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”. Tym razem pozyskała grant w wysokości 54 969,93 zł.

oświata 15:05 02-07-20200 3

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup 27 laptopów z oprogramowaniem. Sprzęt trafi do uczniów szkół na terenie gminy Kołaczkowo.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem potrzebne są nowe komputery?

Sprzęt rozdysponowano w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach – 9 sztuk

Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu – 5 sztuk 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie – 9 sztuk

Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim – 2 sztuki 

Szkoła Podstawowa w Bieganowie – 2 sztuki.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:05 02-07-2020