Nowa willowa dzielnica Wrześni właśnie staje się faktem

Na tzw. osiedlu powiatowym przy ul. Klonowej w Bierzglinku mogą wkrótce powstać 63 domy jednorodzinne.

gospodarka 12:02 07-11-2017 12

Teren, o którym mowa, znajduje się między autostradą A2, drogą powiatową w kierunku Gozdowa i ulicą Klonową w Bierzglinku. Dawniej były to grunty orne należące do gospodarstwa pomocniczego ZSTiO. Dlatego formalnie teren należy do powiatu wrzesińskiego.

Osiedle ma powierzchnię 18 hektarów. Powiat rozpoczął sprzedaż działek w 2013 r. Do tej pory sprzedano ich 63 za łączną kwotę 3,4 mln zł. Średnia cena działki na tym obszarze to 55 tys. zł. Ostatnie przetargi odbyły się w październiku. Być może już niebawem zostaną podpisane kolejne umowy sprzedaży. Pieniądze z transakcji zasilą budżet powiatu wrzesińskiego.

W tej części Bierzglinka obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W zgodzie z jego zapisami pięć działek zostało przeznaczonych pod tereny zieleni urządzonej oraz jedna działka pod tereny zieleni urządzonej z zielenią izolacyjną.

– Na tych terenach przewiduje się nasadzenie zieleni, również zimozielonej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów małej architektury, placów zabaw dla dzieci itp. – informuje nas Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Z kolei we wnętrzu osiedla znajdują się drogi publiczne – będą to drogi gminne, dostępne dla wszystkich. Dlatego niemożliwe jest stworzenie osiedla zamkniętego. W planach powiatu brakuje jedynie połączenia rowerowego między nowym osiedlem a centrum Wrześni. Może się to odbyć przez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej, od ronda przy ul. Kościuszki, wzdłuż Dębiny i cmentarza, przez wiadukt w Bierzglinku. W 2018 r. zostanie przeprowadzony remont ulicy Kościuszki, ale tylko na jej miejskim odcinku, od ronda do ronda.

Bierzglinek traci swój wiejski charakter. Zauważyli to sami mieszkańcy, tworząc Plan Odnowy Miejscowości na lata 2015-2020. Dzisiaj zamieszkuje go około 1500 osób. To największa wieś w gminie Września. W związku z tym bierzglinianie liczą na typowo „miejskie” inwestycje: przyłączenie Bierzglinka do kanalizacji (ma się to odbyć do 2018 r.), budowa dróg i ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Wierzbowej i Bukowej. W planach jest też budowa obiektu sportowego na kształt orlika.

Filip Biernat

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:02 07-11-2017 12