Niekończąca się opowieść, czyli budowa ścieżki rowerowej między Kołaczkowem a Borzykowem

W tym roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje prawdopodobnie ścieżkę rowerową między Kołaczkowem a Borzykowem. Mieszkańcy czekają na tę inwestycję z niecierpliwością.

samorząd 14:06 22-01-2018 7

Sześć lat minęło od  budowy ścieżki rowerowej między Borzykowem a  Pyzdrami. W  2012  roku 450-metrowy odcinek wybudował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Budowa ścieżki między Pyzdrami a Borzykowem w 2012

W  tym roku w  planie zamówień publicznych tej inwestycji  znalazł się kolejny odcinek ścieżki rowerowej, która tym razem połączy Borzykowo i  Kołaczkowo. Szacunkowy koszt 478 tys. zł. W pierwszym kwartale ma  być ogłoszony przetarg na  to  zadanie.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem ścieżka rowerowa między Kołaczkowem a Borzykowie zostanie wybudowana w 2018 roku?

Przypomnijmy, że w 2017 wójt Teresa Waszak poprosiła o przesunięcie inwestycji, dopóki nie zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej.

- Na mocy porozumienia z wojewódzkim zarządem dróg w tym roku wybudujemy rurociąg przy ul. Wrzesińskiej w Kołaczkowie - informuje Teresa Waszak.

Rurociąg zastąpi rów, na którym będzie budowany kolejny odcinek ścieżki rowerowej w kierunku centrum Kołaczkowa.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:06 22-01-2018 7