Nie zgadzasz się na polowania? Wyłącz swoją ziemię z obwodu łowieckiego

Do 11 grudnia mieszkańcy Wielkopolski mogą ubiegać się o wyłączenie swoich gruntów z obwodów łowieckich. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mają prawo złożyć m.in. osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, stadninę koni lub uprawy ekologiczne.

aktualności 20:23 02-12-202037 12

Wyłączenie z obwodu łowieckiego oznacza, że myśliwi na terenie prywatnej nieruchomości nie mogą polować, ale też stawiać ambon, dokarmiać zwierząt na nęciskach, a nawet wjeżdżać samochodami terenowymi. Jednocześnie właściciel nie traci możliwości ubiegania się o odszkodowanie w przypadku strat spowodowanych przez dzikie zwierzęta, z tym że ich wyceną zajmą się nie myśliwi z koła łowieckiego, a rzeczoznawcy z urzędu.

W Polsce trwa właśnie nowy podział na obwody łowieckie. Jest on wynikiem decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który uznał, że właściciel ma prawo wyrazić sprzeciw wobec działań prowadzonych przez myśliwych na jego ziemi. Wyrok w tej sprawie spowodował, że dotychczasowe podziały okazały się niekonstytucyjne i sejmiki muszą wyznaczyć obwody na nowo. Do czasu zatwierdzenia zmian można zgłosić swój sprzeciw w formie uwag do projektu uchwały w ramach konsultacji społecznych. 

W większości regionów procedowanie zmian już się zakończyło. Wielkopolanie mogą zgłaszać uwagi jeszcze do końca przyszłego tygodnia. Później takiej możliwości już nie będzie. 

Obwieszczenia o konsultach społecznych dostępne jest: TUTAJ.

W zgłoszeniu, które należy wysłać na adres Urzędu Marszałkowskiego (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub drogą elektroniczną przez e-PUAP, należy podać numer obwodu łowieckiego, a także załączyć akt własności nieruchomości. 

Wzory pism można znaleźć m.in: TUTAJ.

Niezależnie od podziałów każdy właściciel może złożyć do starostwa powiatowego wniosek o zakazie polowania na swojej ziemi. Nieruchomość pozostaje wtedy w obrębie obwodu łowieckiego – myśliwi mają prawo wchodzić na teren, ale nie mogą na nim strzelać do zwierząt. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku traci się prawo do uzyskania odszkodowania z tytuły szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

20:23 02-12-2020