Nie zapominamy o wsi - wywiad z burmistrzem Przemysławem Dębskim

Burmistrz Pyzdr podsumowuje rok miniony i zdradza plany na bieżący. Na razie wymijająco mówi o drugiej kadencji.

samorząd 20:08 12-01-2018 15

"WW" Jaki był dla gminy Pyzdry 2017 rok ?

Przemysław Dębski:Uważam, że to był dobry rok, co potwierdził mocny awans naszej gminy w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. W 2017 roku zrealizowaliśmy sporo ważnych dla mieszkańców inwestycji, w tym aż cztery z dofinansowaniem unijnym. Oddaliśmy do użytku ponad 3 km nowych dróg. Pozyskaliśmy kolejną dotację - milion złotych na budowę targowiska. Mocno zmieniliśmy obraz naszej wizytówki - skarpy nadwarciańskiej w Pyzdrach. Doprowadziliśmy do powstania stacji redukcji ciśnienia gazu, co jest kolejnym krokiem w stronę gazyfikacji gminy. Jednocześnie znacznie zredukowaliśmy, i tak już niewysokie, zadłużenie gminy. Warto również odnotować rozpoczęcie budowy hali produkcyjnej przez firmę GTC - to największe tego typu przedsięwzięcie na naszym terenie w ostatnich latach, jeśli nie dekadach.

Jakie są plany na najbliższy rok ?

Plany są ambitne, co przekłada się na rekordową w tej kadencji kwotę prawie 5 mln złotych na inwestycje. Największe zadania to te z dofinansowaniem unijnym: budowa dróg w Zamościu i Zapowiedni oraz budowa targowiska w Pyzdrach. Poza tym będziemy realizować cały szereg mniejszych, ale nie mniej ważnych inwestycji, jak np. rozpoczęty już remont dawnej sali kina. Zamierzamy dalej wzmacniać potencjał turystyczny gminy. Wzorem ubiegłego roku na rozpoczęcie sezonu chcemy oddać do użytku turystów i mieszkańców kilka nowych atrakcji. Konsekwentnie opracowujemy kolejne wnioski do ogłaszanych konkursów. Największe, bo liczone w milionach, dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w Ratajach i rewitalizacji rynku. Budowę kanalizacji chcielibyśmy rozpocząć jeszcze w tym roku. Przewidujemy też udział finansowy gminy w ważnych inwestycjach wojewódzkich i powiatowych, takich jak budowa chodnika łączącego Rataje z Pietrzykowem czy budowa drogi na ul. Szybskiej w Pyzdrach. Równie mocno jesteśmy zaangażowani w projekt firmy Inea, który ma zapewnić naszym mieszkańcom dostęp do szybkiego Internetu. To duże przedsięwzięcie w tym roku wejdzie w etap realizacji.

Czy nie wydaje się panu, że bardzo dużo robi się w mieście, a zapomina o inwestycjach na wsi ?

Liczby tego nie potwierdzają. W gminie Pyzdry zbliżona liczba osób mieszka w mieście i na terenach wiejskich. Jak w soczewce widać to w składzie Rady Miejskiej, gdzie 8 radnych reprezentuje wioski, a 7 radnych miasto. Podobnie rozkładają się wydatki gminy. Nie ma większych dysproporcji pomiędzy nakładami inwestycyjnymi na miasto i wioski. Wspólnie dbamy o zrównoważony rozwój całej gminy. Często inwestycje zrealizowane na terenach wiejskich są tymi najdroższymi w danym roku jak np. budowa drogi na Waldze w 2017 roku. Pewnie inwestycje w mieście są bardziej widoczne, stąd u niektórych takie wrażenie, ale to tylko złudzenie.

Czy myśli pan już o przyszłorocznych wyborach samorządowych ? Wystartuje pan ponownie w wyścigu o fotel burmistrza Pyzdr ?

Trzy lata temu zawarłem z mieszkańcami gminy Pyzdry kontrakt i chciałbym jak najlepiej się z niego wywiązać. Jesteśmy świeżo po sesji budżetowej, podczas której radni przyjęli budżet gminy na 2018 rok. Dla mnie to sygnał do rozpoczęcia prac nad jego realizacją. I wokół tego aktualnie koncentrują się moje myśli. Na wybory i związane z nimi deklaracje przyjdzie czas.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

20:08 12-01-2018 15