Nie zapominajmy o wsiach!

Można odnieść wrażenie, że tereny wiejskie leżą na uboczu zainteresowań władz samorządowych. 

Moim zdaniem 08:00 06-10-2018 27

W wielu miejscowościach co roku na zebraniach wiejskich pojawiają się te same prośby i wnioski mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o chodniki, drogi i oświetlenie. Nie są to skomplikowane sprawy, a często ich załatwienie jest odkładane na bliżej nieokreśloną przyszłość. W rezultacie jakość życia na wsi często odbiega od tej w mieście. 

Zmiany podejścia potrzebują również świetlice wiejskie. Budynki te, stanowiące w przeszłości centrum życia wsi, muszą znów tętnić życiem. Chcemy, by były dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży i dzieci. To naturalne miejsce spotkań i integracji najmniejszych społeczności. Zamknięte na cztery spusty budynki świetlic nie służą przecież nikomu. 

Wreszcie mieszkańcy gminy – zarówno miasta, jak i wsi – powinni mieć możliwość dojazdu do pracy i szkoły bezpłatną komunikacją miejską, zwłaszcza w sytuacji, gdy PKS jest niewydolny i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb komunikacyjnych. Gmina nie kończy się na rogatkach miasta. Nie zapominajmy o mieszkańcach wsi.

Maciej Słowiński

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:00 06-10-2018 27