Nie poszedł na urlop i dostał z tego tytułu niemałe pieniądze

Niespełna 20 tysięcy złotych brutto na odchodne otrzymał były już burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz za niewykorzystany urlop.

samorząd 09:30 05-12-20180 34

Z informacji, które otrzymaliśmy z urzędu gminy wynika, że Zbigniew Skikiewicz (na zdjęciu) nie wykorzystał 41 dni przysługującego mu urlopu (17 dni za rok 2017 i 24 dni za 2018 rok). Zgodnie z prawem musiał mu zostać za to wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości 19 388 złotych brutto.

Ankieta

Zbigniew Skikiewicz powininen wykorzystać przysługujący mu urlop?

To już nie pierwszy raz kiedy Z. Skikiewiczowi trzeba było wypłacić pieniądze za urlop. W grudnia 2014 roku za 16 dni dostał 7 389,44 złotych brutto, a w styczniu 2015 roku za 26 dni wypłacono mu 11 912,16 złotych brutto. Ta sprawa rozsierdziła wówczas Romualda Barszcza.

Radny Romuald Barszcz

Radny na sesji, która odbyła się 8 grudnia 2016 roku mówił, że w latach 2011 i 2014 burmistrz Z. Skikiewicz zgodnie z kodeksem pracy miał do dyspozycji 104 dni urlopu, z czego 42 dni urlopu nie wykorzystał, za co otrzymał ekwiwalent pieniężny. Dodał, że w 2014 roku była to pełna pula 26 dni i można nad tym dyskutować gdyby burmistrz nie miał zastępcy. Stwierdził, że burmistrz ma zastępcę i ma go kto zastąpić. Miłosławski radny wypłacenie burmistrzowi ekwiwalentu za 42 dni urlopu uznał za wydatek zupełnie niepotrzebny.

Ankieta

Twój pracodawca zgodziłby się na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop?

W odpowiedzi od burmistrza usłyszał, że przepisy są przepisami i ekwiwalent za niewykorzystany urlop się należy, a skoro ze względu na różne sytuacje nie wykorzystał urlopu ekwiwalent otrzymał.

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

09:30 05-12-2018