„Nie mogą skorzystać z takiej oferty ponieważ Gmina Września nie przystąpiła do programu”

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Z programu może skorzystać każda rodzina, która posiada co najmniej troje dzieci. 

Listy 15:15 02-09-20170 8

Program zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Miałem kilka zgłoszeń, że duże rodziny czują się lekceważone przez naszą gminę, ponieważ w placówkach uczestniczących w programie są informowane o możliwości korzystania Wielkopolan z preferencyjnej oferty. Kiedy jednak ujawniają miejsce zamieszkania okazuje się, że nie mogą skorzystać z takiej oferty ponieważ Gmina Września nie przystąpiła do programu. Za przystąpienie do programu gmina nic nie płaci, jedynie zobowiązuje się do dystrybucji kart członkowskich wśród swoich Mieszkańców. Kiedy w rozmowie z Przewodniczącym Stowarzyszenia „Projekt Września” okazało się, że Burmistrz Wrześni pomimo petycji Stowarzyszenia odmawia przystąpienia gminy Września do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” postanowiliśmy, że przygotujemy projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Jeżeli mamy pecha, że Burmistrz Wrześni jako organ jednoosobowy jest przeciwny stwarzaniu udogodnień dużym rodzinom, to byliśmy przekonani, że w 21-osobowej Radzie Miasta nie powinno być najmniejszego kłopotu z uzyskaniem większości głosujących za taką Uchwałą. Na sesji Rady Miasta w dniu 29.12.2016 r. zostaliśmy jednak zaskoczeni, ponieważ uchwała została odrzucona zdecydowaną większością głosów radnych z Klubu Unii Wrześnian.

Burmistrz Wrześni wprawdzie zapewniał duże rodziny, że wrzesińska radna do Sejmiku Wojewódzkiego z Platformy Obywatelskiej dopilnuje, żeby najdalej do wakacji preferencje programu „Wielkopolska Karta Rodziny” zostały przeniesione do ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” i nie będzie żadnego kłopotu. Jesteśmy już po wakacjach i wszystko wskazuje na to, że jednak Gmina Września musi się dostosować do województwa, nie województwo do gminy Września, jeżeli chcemy duże rodziny wyprowadzić z przekonania ciągłego lekceważenia przez gminne władze samorządowe. Z dotychczasowych działań radnych Klubu Unii Wrześnian wynika, że nigdy z podjętej błędnej decyzji się nie wycofują, pomimo że już nieraz podejmowali decyzje niezgodne z oczekiwaniami Mieszkańców. Jeżeli Towarzystwo Unii Wrześnian posiada więcej niż dwudziestu członków, to jedyna nadzieja w pozostałych działaczach Towarzystwa, czy potrafią rozliczyć Burmistrza i radnych Klubu Unii Wrześnian, dlaczego są przeciwni wprowadzeniu udogodnień w gminie Września dużym rodzinom, pomimo że te udogodnienia nie wiążą się z ponoszeniem kosztów przez gminę.

Zbigniew Bieńko. radny

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

15:15 02-09-2017