„Nie ma się do czego przyczepić”. Pełna zgoda na szczytach władzy w Pyzdrach

Przemysław Dębski otrzymał dzisiaj (26 czerwca) wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy Pyzdry 2018. Krytyki nie było nawet najmniejszej, ale bałwochwalstwa za to całkiem sporo.

samorząd 22:21 26-06-20192 17

Burmistrz otrzymał jednomyślnie absolutorium za wykonanie budżetu 2018. 14 radnych było za tą uchwała. Dochody gminy zostały wykonane na poziomie 31 388 464,10 zł natomiast wydatki 33 924 101,12 zł. Deficyt wyniósł 2 535 637,02 zł. Inwestycje zrealizowano na poziomie 6 067 294,06 zł. To m.in.: budowa targowiska w Pyzdrach, i bardzo wielu dróg na terenie gminy.

- Nie ma się do czego przyczepić wszystko zostało zrobione zgodnie z naszymi założeniami i uchwałami. Oby tak dalej się rozwijało,burmistrz umie to robić –powiedział radny Andrzej Łyskawa (Wspólna Przyszłość).

- Burmistrz przedstawił nam raport, który dał pełen obraz prowadzonych w 2018 roku działań, dyskutowaliśmy nad tym na komisjach. Stanowisko RIO, jak i komisji rewizyjnej jest pozytywne. Dlatego dyskusja w tej kwestii jest mało zasadna –stwierdziła bez ogródek radna Elżbieta Ratajczyk (Wspólna Przyszłość).

Szczegółowa relacja w piątkowym wydaniu "Wiadomości Wrzesińskich".

Thumb ww biernat

Filip Biernat

22:21 26-06-2019