Nie będzie kłopotliwej zabudowy w Nekielce

Radni odrzucili projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej w Nekielce.

społeczeństwo 21:07 05-02-20180 23

Ten punkt wywołał największe poruszenie wśród obecnych na posiedzeniu komisji rady miejskiej. Do Nekielskiego Ośrodka Kultury przybyło 30 mieszkańców, głównie z Nekielki, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie projektem uchwały.

Propozycja zakładała zmianę zagospodarowania przestrzennego polegającej na wydzieleniu działek i utworzeniu zabudowy bliźniaczej. Mieszkańcy Nekielki uznali propozycję za znaczącą ingerencję w charakter miejscowości, w której dominuje zabudowa jednorodzinna.

Co istotne, większość osób o planowanych zmianach dowiedziała się w ostatnich dniach. Do winy o braku rozesłania informacji częściowo przyznał się sołtys Nekielki, Zbigniew Sarna. Natomiast burmistrz Karol Balicki poinformował, że informacja widniała w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto pojawiła się dwukrotnie na łamach "WW" oraz w Przeglądzie Nekielskim i na stronie urzędu gminy.

Do odrzucenia projektu uchwały namawiał radny Maciej Handkiewicz. Jak się okazało, skutecznie. 12 radnych obecnych na komisji było przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym.

Podczas komisji dyskutowano także na programem ochrony środowiska dla gminy. Założenia dokumentu przedstawiła Joanna Witkowska z biura "Terra Project".
Do Nekielskiego Ośrodka Kultury przybyli zaniepokojeni mieszkańcy Nekielki
Burmistrz Karol Balicki dopuszczał możliwość odrzucenia projektu zmian przez radnych
Sołtys Nekielki, Zbigniew Sarna wziął część winy na siebie
Marek Gumpert zwracał uwagę na niewystarczającą komunikację między urzędnikami a mieszkańcami

Więcej informacji w najbliższym wydaniu "Wiadomości Wrzesińskich".

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

21:07 05-02-20180 23