Niby w centrum zainteresowania, a ciągle jak w PRL–u – osiedle przy ul. Śmidowicz

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni zamierza dokończyć budowę ścieżki rowerowej przy ul. Śmidowicz we Wrześni. Potrzebne jest tam również przejście dla pieszych, o co apeluje radny Damian Staniszewski (Projekt Września).

aktualności 19:15 26-07-20209 31

Samorządowiec zgłosił w tej sprawie interpelację. Zapytał, kiedy mieszkańcy ul. Śmidowicz doczekają się brakującej ścieżki rowerowej oraz przejścia dla pieszych.

– Mieszkańcy zwracają się do mnie z kwestią braku odcinka o długości około 260 metrów ciągu pieszo–rowerowego na ulicy Śmidowicz we Wrześni. Dodatkowo na wysokości bloku nr 36 brakuje przejścia dla pieszych, co powoduje niebezpieczne sytuacje na znajdującym się tam zakręcie drogi, bezpośrednio na skrzyżowaniu z ul. Gawęckiego – poinformował Damian Staniszewski, radny i prezes PW.

– Przewidziana jest budowa ścieżki w ramach istniejącego już projektu. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie pytania dotyczącego przejścia dla pieszych – odpowiedział Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni.

Radny Staniszewski nie zamierza niczego precyzować. Według niego urząd miasta bardzo dobrze wie, w czym problem, tylko udaje Greka. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

19:15 26-07-2020