Nauczycielka ZSTiO odznaczona za zasługi dla wrocławskiego wydziału

Małgorzata Gołębiowska znalazła się w gronie osób uhonorowanych Medalem „Za zasługi dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”. Wręczenie odznaczeń miało miejsce w czasie absolutorium absolwentów wydziału rocznika 2013-2019.

oświata 20:47 16-04-20194 12

Uroczystość odbyła się 13 kwietnia, a medale wręczał dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Krzysztof Kubiak.

– Rada Wydziału przyznaje Medal osobom szczególnie zasłużonym, które wspierają Wydział zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i realizacji zadań dydaktycznych – podkreślił dziekan. – Pani doktor, która sama zresztą jest absolwentką wrocławskiego Wydziału, była inicjatorką podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dzięki jej zaangażowaniu rokrocznie od 17 lat pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu promują Wydział Medycyny Weterynaryjnej na spotkaniach z uczniami we Wrześni oraz prezentują im wykłady dotyczące zagadnień tematycznie związanych z medycyną weterynaryjną. W szkole jesteśmy niezwykle mile przyjmowani. Zawsze jestem też pod wrażeniem pasji i wiedzy młodych ludzi uczących się w technikum weterynaryjnym – widać, że nauczyciele przedmiotów zawodowych, w tym pani doktor Gołębiowska, potrafią zadbać o ich edukację. Chciałbym też dodać, że pani doktor nie jest pierwszą osobą z Wrześni, która otrzymała Medal „Za zasługi...” – wcześniej takie odznaczenie zostało przyznane profesorowi Mieczysławowi Pietrzakowi oraz dyrektorowi Włodzimierzowi Wawrzyniakowi. Z kolei rok temu prof. Pietrzak otrzymał Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” z rąk Jego Magnificencji Rektora prof. dra hab. dr h.c. Tadeusza Trziszki. Te odznaczenia pokazują, jak ważna jest dla nas praca dydaktyków z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w aspekcie dobrego kształcenia średniego personelu weterynaryjnego.

Prof. Kubiak dodał też, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (wcześniej Technikum Weterynaryjne we Wrześni) jest szczególnie bliskie jego sercu, ponieważ sam jest absolwentem tej szkoły.

– Mam nadzieję, że w ten sposób możemy choć trochę odwdzięczyć się nauczycielom za ciężką pracę, którą wykonują – wyjaśnił.

Lek. wet. Małgorzata Gołębiowska jest nauczycielką przedmiotów zawodowych w technikum weterynaryjnym w ZSTiO, a w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym pełni funkcję koordynatorki. Odpowiada za stronę organizacyjną przedsięwzięcia.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym większy, że sama jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Cieszę się, że mogę koordynować współpracę z uczelnią i mam nadzieję, że będzie ona trwać jak najdłużej – oznajmiła.

Małgorzata Gołębiowska i Krzysztof Kubiak, fot. Tomasz Lewandowski/UPWr
Małgorzata Gołębiowska i Krzysztof Kubiak, fot. Tomasz Lewandowski/UPWr
Osoby nagrodzone Medalami „Za zasługi dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej” wraz z dziekanem wydziału prof. drem hab. Krzysztofem Kubiakiem, fot. Tomasz Lewandowski/UPWr

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu.

W czasie absolutorium Małgorzata Gołębiowska miała okazję spotkać swojego ucznia, który w roku 2013 zdawał maturę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, a właśnie uzyskał tytuł lekarza weterynarii – Marka Ługowskiego, którego wychowawczynią była Elżbieta Tarczewska

Marek Ługowski odbiera dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza weterynarii, fot. Tomasz Lewandowski/UPWr
Lek. wet. Marek Ługowski i lek. wet. Małgorzata Gołębiowska, fot. Bogusław Gołębiowski
Wręczenie medali miało miejsce w czasie absolutorium, fot. Bogusław Gołębiowski
Wprowadzenie sztandaru, fot. Bogusław Gołębiowski
Dziekani Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, fot. Bogusław Gołębiowski
Wejście nowych doktorów, na pierwszym planie dr Pola Borusewicz, w tym roku odwiedziła ZSTiO z gościnnymi wykładami, fot. Bogusław Gołębiowski 
Wejście Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pierwszy z lewej dr hab. Piotr Sławuta, który wielokrotnie odwiedzał ZSTiO z gościnnymi wykładami, fot. Bogusław Gołębiowski
Występ chóru akademickiego, solową partię wykonywała absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, fot. Bogusław Gołębiowski
Dr Pola Borusewicz odbiera dyplom po obronie pracy doktorskiej, fot. Bogusław Gołębiowski
Tytuł doktora uzyskała także Dominika Kubiak-Nowak, córka prof. dra hab. Krzysztofa Kubiaka, fot. Bogusław Gołębiowski
Birety w górę!, fot. Bogusław Gołębiowski
Rada Wydziału opuszcza aulę, na pierwszym planie dziekan prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, fot. Bogusław Gołębiowski
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma własnego krasnala – Roszka, fot. Bogusław Gołębiowski

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

20:47 16-04-2019