Nasadzenia i fikuśne rabaty w parku Piłsudskiego

Cały czas trwa pierwszy etap modernizacji parku Piłsudskiego. Prace obejmują teren przy wejściu od strony ul. Daszyńskiego.

aktualności 18:00 07-12-20190 10

 W tym tygodniu dosadzane były kolejne iglaki i krzewy ozdobne przy alejce na wysokości wiaduktu. Drzewa i krzewy w tym miejscu mają stanowić naturalną barierę akustyczną między ulicą a terenami zielonymi. 

W okolicach bramy do parku powstało też kilka fikuśnych rabat. Warto przejść się, żeby zobaczyć, jak zmienia się park. Pozostałe rejony parku będą odnawiane w przyszłym roku. 

Joanna Lewandowska

Thumb ww biernat

Filip Biernat

18:00 07-12-2019