Nakryj stół i wygraj komplet sztućców! Zapraszamy do konkursu!

Dla wielu z Was estetyka dnia codziennego jest bardzo ważnym elementem życia, bo przecież to w jakich warunkach żyjemy nas określa. O wiele przyjemniej i często łatwiej, funkcjonujemy w ładnym otoczeniu.

konkurs 13:36 25-10-20180 0

Niestety z różnych względów (najczęściej finansowych) nie zawsze możemy radykalnie zmienić nasz dom czy mieszkanie, ale na pewno możemy zadbać o ładnie przystrojone okna, zdrowe i zadbane kwiaty doniczkowe, dekoracje na ścianach (np. wiele zdjęć rodzinnych w małych i większych ramkach) albo pięknie nakryty stół.

Abyście Drodzy Czytelnicy mogli pochwalić się tym jak Wy dekorujecie stoły np. na imieniny, uroczystości rodzinne czy Boże Narodzenie, ogłaszamy konkurs fotograficzny pt. „Piękny Stół”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie fotografii przedstawiającej samodzielnie, estetycznie, oryginalnie i ciekawie nakryty stół (naczynia mogą być z potrawami lub bez) na adres mejlowy: pieknystol@wrzesnia.info.pl lub na naszego Facebooka. W tytule mejla należy wpisać: PIĘKNY STÓŁ. W treści mejla należy podać: imię oraz numer telefonu.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 do 21 listopada 2018 roku do północy. Zdjęcia oceni specjalne jury i co tydzień wybierze jedno najciekawsze, które przejdzie do następnego etapu i zostanie nagrodzone książką i upominkiem. W ostatnim tygodniu konkursu jury wybierze 3 najciekawsze ze wszystkich zdjęć. Za pierwsze miejsce laureat dostanie podwójny komplet sztućców, za drugie i trzecie pojedynczy komplet sztućców. Jury podczas oceny prac będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność i estetykę stołów.

Wyniki Konkursu oraz zwycięskie realizacje zostaną przedstawione 23 listopada br. na łamach „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” na Facebooku i na wrzesnia.info.pl.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNY STÓŁ”

1.Organizatorem Konkursu jest: 
Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul.Harcerska 19, 62-300 Września, NIP 789-000-28-34 
jako „Wiadomości Wrzesińskie”.

2. Temat Konkursu: „PIĘKNY STÓŁ”

3. Czas trwania Konkursu: od 2 listopada do 21 listopada 2018 r.

4. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsorów nagród ani 
członkowie ich rodzin.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w postaci fotografii 
przedstawiającej samodzielnie, estetycznie, oryginalnie i ciekawie nakryty stół Uczestnika (naczynia mogą być z potrawami lub bez) na adres e-mailowy: pieknystol@wrzesnia.info.pl. W tytule e-maila należy wpisać: PIĘKNY STÓŁ. W treści maila należy podać dane kontaktowe: imię oraz numer telefonu.

8. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 listopada do 21 listopada 2018 roku do północy. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Do oceny zdjęć konkursowych zostanie powołane przez Organizatora specjalne Jury. Wybierze ono 3 realizacje, które zostaną nagrodzone. Za pierwsze miejsce laureat dostanie podwójny komplet sztuców, drugie i trzecie nagrodzimy pojedynczym kompletem sztuców. Jury podczas oceny prac będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność i estetykę przy czym będzie się kierować subiektywną oceną. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

10. Wyniki Konkursu oraz zwycięskie realizacje zostaną przedstawione 23 listopada br. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” facebook.com/wrzesnia.info/ oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl.

11. Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie bądź poprzez komunikat wysłany na adres poczty e-mailowej, z której zostało wysłane zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.

13. Lista nagród zostanie opublikowana w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” 2 listopada br.

14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.

15. Przekazując zdjęcie na konkurs Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na 
publikację zdjęcia konkursowego na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” facebook.com/wrzesnia.info/ oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl.

16. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie pracy w konkursie jak i sama praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do:

• zmian niniejszego regulaminu,

• odstąpienia od organizowania konkursu bez konieczności podawania przyczyny.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

13:36 25-10-2018