Nagrody wójta dla prymusów szkół gminy Kołaczkowo

Wójt Teresa Waszak nagrodziła uczniów, którzy uzyskali tytuł prymusa szkoły. Uroczystość odbyła się 24 czerwca podczas sesji Rady Gminy Kołaczkowo.

oświata 11:10 25-06-20191 5

Nagrody trafiły do: Mariki Walkowiak (SP Grabowo Królewskie), Weroniki Grępki (SP Bieganowo), Patrycji Kasperskiej (SP Sokolniki), Karoliny Kokocińskiej (SP Kołaczkowo), Zuzanny Błaszak (Gimnazjum w Kołaczkowie) i Kacpra Walkowiaka (SSP we Wszemborzu).

Wójt uhonorowała w czasie sesji także rodziców wyróżniających się uczniów.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:10 25-06-2019