Nadzieja w mieszkańcach

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej we Wrześni radni, z inicjatywy burmistrza Kałużnego, przyjęli uchwałę o odstąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Kolejowej (tak zwane GS-y). 

Moim zdaniem 09:52 09-07-2018 3

Według burmistrza zmieniła się koncepcja zagospodarowania terenu (sic!), a budowa nowych budynków ma opierać się na decyzjach o warunkach zabudowy, które wydaje... burmistrz. Tym samym przyszły wygląd dużego terenu tuż obok centrum miasta będzie poza jakąkolwiek kontrolą rady miejskiej, mieszkańców, organizacji społecznych, a na jego wygląd wpływ będą miały tylko decyzje burmistrza – podejmowane w zaciszu ratuszowego gabinetu. 

Można mieć obawy, jaka zabudowa będzie efektem takich działań, która „ozdobi” nasze miasto na kolejne dziesięciolecia. Niezwykłe jest to, z jaką łatwością radni Unii Wrześnian rezygnują ze swoich głównych uprawnień jako organu uchwałodawczego na rzecz burmistrza. Potem zapewne pojawią się głosy zdziwienia, jakie obiekty powstały na tych terenach. Niestety, skoro radnym jest już obojętne, jak będzie wyglądała Września, cała nadzieja pozostaje w zaangażowanych mieszkańcach.

Maciej Słowiński

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

09:52 09-07-2018 3