Nabór do Klubu Seniora+ w Kołaczkowie

Ruszył nabór do Klubu Seniora+, który działa w pałacu Reymonta w Kołaczkowie. Do obsadzenia jest 15 miejsc.

społeczeństwo 16:29 05-02-20190 3

W naborze jest kilka różnie punktowanych kryteriów, to m.in.: wiek powyżej 60 lat, osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, niepełnosprawność.

Zakwalifikują się osoby z największą liczbą punktów. Wnioski są przyjmowane do 11 lutego w GOPS Kołaczkowo.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

16:29 05-02-2019