Mniejsze pieniądze z opieki społecznej dla neklan. Ile wypłacono w ubiegłym roku?

Od dwóch lat zmniejsza się ilość pieniędzy wypłacanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli. W ubiegłym roku poziom świadczeń był na rekordowo niskim poziomie.

społeczeństwo 15:10 14-06-20200 0

Jak wynika z danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, w ubiegłym roku wypłacono łącznie 161,6 tys. zł. To wynik znacznie mniejszy w porównaniu z rokiem wcześniejszym, czyli 2018 (208,9 tys. zł). Z ostatnich sześciu lat rekordowym był z kolei 2017 (271 tys. zł).

- Z pomocy społecznej w 2019 r. skorzystało 380 osób, co stanowiło 5,05 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny w stosunku do 2018 r. łączna liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 188 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do 2018 r. o 13 osób – mówi Weronika Łyskawa, kierowniczka nekielskiego ośrodka pomocy społecznej.

Do najczęstszych przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną w ubiegłym roku należały: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego; w tym rodziny niepełne i rodziny wielodzietne (83), długotrwała lub ciężka choroba (71), niepełnosprawność (59), ubóstwo (53), potrzeba ochrony macierzyństwa; w tym wielodzietność (33), alkoholizm (20) i bezrobocie (15). Łącznie wsparciem w ubiegłym roku objęto 380 osób ze 156 rodzin.

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

15:10 14-06-2020